Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
12 november 2021

Namnkunniga deltagare vid dag för jämställt ledarskap

Den globala HR direktören vid Sandvik, Sveriges främste maskulinitetsforskare, VD:n för Skin City tillika tidigare VD Blocket, den mest namnkunniga kännaren av Ålderism, Fabriks- och HR direktör på Rottneroskoncernen, VD på Almi GävleDala och över 110 besökare. Alla deltog på FeMale Leaders i Borlänge.

Jämställdhet har varit aktuellt i många decennier, nu. Men ändå har vi inte vare sig en balans i företagen eller i arbetslivet i stort. Det sker förändringar men det sker långsamt. Det menar Lina Renberg från Almi GävleDala som var moderator för dagen och fortsätter:

 

Vi fokuserar ofta på vad kvinnor behöver göra för att ta en större plats, eller för att ta nästa steg. Men att skapa en balans kan inte kvinnor göra ensamt, men vi pratar inte lika ofta om vad både kvinnor och män behöver göra, eller vad bara män kan göra. Jesper Fundberg, en av paneldeltagarna, fokuserade på just det och det var ögonöppnande för många deltagare.

När Ida Mörtell kom till Rottneros för sju år sedan var det mycket få kvinnor i verksamheten och kulturen inte särskilt öppen. Sedan dess har koncernledningen insett att det innebär en affärsrisk och därför arbetat fokuserat med frågan. Ida, som är HR och Säkerhetsdirektör på Rottneroskoncernen men också tf Fabriksdirektör vid ett av deras bruk, säger att insikten om att framtiden för koncernen handlar om tillgång till kompetens. Om de inte är en attraktiv arbetsgivare för fler så kommer de inte kunna fortsätta växa.

Det är en insikt som delas av Sandviks globala HR chef, Johan Kerstell. Han menar att människor med olika kulturer måste känna sig hemma i Sandvik och känna att de både värderas och kan utvecklas i koncernen. Det är viktigt både i den egna organisationen men de ser också sitt ansvar att skapa en grogrund för hela regionen. Därför har Sandvik ett samarbete med Almi för att främja kvinnors karriärer. Ett initiativ som görs för att ge fler företag chansen att rekrytera kvinnor.

Pernilla Nissler har haft tunga chefspositioner under många år. Hon uttrycker att det är viktigt att ge förutsättningar till andra. Hon menar att vi alla har möjlighet att öppna dörrar för andra och det är viktigt att skapa en blandning i arbetslivets alla nivåer. När man hittar en gemensam grund i värderingar så menar Pernilla Nissler att det är lättare att arbeta i en grupp med olikheter eftersom tilliten till varandra finns.

Anna Rosengren,VD på Almi GävleDala, menar att det är väl känt att bolag med jämställda styrelser och företagsledningar ger bolag som både växer mer, är mer lönsamma och har större innovationskraft. Därför måste näringslivet komma vidare i sitt jämställdhetsarbete.

FeMale Leaders är ett samarbete mellan:

 

Initiativtagare BizNet Dalarna • Huvudfinansiär Almi GävleDala • Dalarna Science Park • Företagarna • Women Building Sweden • Fastighets AB Hushagen • BOSS Business women of Siljan • Länsstyrelsen Dalarna • SSAB • Dalarnas Försäkringsbolag

Fler bilder från dagen

Frågor?

 

Kontakta Lina Renberg på lina.renberg@almi.se eller

0243-48 88 65

Evenemanget är en del i projekt Hållbar Tillväxt som drivs av Almi GävleDala och som medfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Dalarna och Region Gävleborg.

Medfinansiärer: