Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
8 mars 2021

Ny undersökning från Almi visar: Företag med jämställda styrelser har betydligt bättre lönsamhet men få av regionens bolagsstyrelser är i balans

Företag med jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än andra företag. Det framgår tydligt av en undersökning av drygt 50 000 bolag som gjorts på uppdrag av Almi Företagspartner.
Samtidigt visar Almis årliga styrelsekartläggning att andelen kvinnor i styrelser i både Dalarnas och Gävleborgs företag står och stampar på en oförändrad nivå.

Undersökningen, som visar att företag med jämställda styrelser har bättre lönsamhet och omsättning än de som har en sned könsfördelning i styrelsen, är gjord av Malin Malmström. Hon är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet. Resultatet är oberoende av bransch, ålder och vd:s kön. Samtidigt visar undersökningen att få företag är jämställda.


– Almi kommer årligen i kontakt med flera företag som vill utveckla sin verksamhet och vi ser att det finns fakta som visar på ett samband mellan en jämställd styrelse och företagets lönsamhet, säger Anna Rosengren, vd Almi GävleDala.

 

Långsam utveckling

Det är sjätte året som Almis styrelsekartläggning undersöker jämställdhet i bolagsstyrelser och vd-poster. Det faktum att företagen har en kvinna som ordinarie ledamot innebär inte att styrelsen är jämställd. Jämställdhetsmyndighetens definition på en jämställd styrelse säger att fördelningen mellan man och kvinna ska vara mellan 40 och 60 procent.
Undersökningen visar att i Gävleborg är endast 13 procent av bolagsstyrelserna jämställda. Det är lägre än rikssnittet som är 15 procent. I Dalarna är det lite bättre, 16 procent av företagens styrelser är jämställda.


– I styrelser, precis som i andra grupper, ser man att lika väljer lika. noterar Anna Rosengren.

Affärsrisk


I Gävleborgs bolag med mansdominerade styrelser är sju procent av ordinarie ledamöter kvinnor och i kvinnodominerade styrelser är 86 procent av ledamöterna kvinnor.


– Att arbeta med människor man känner igen sig i inger en känsla av trygghet. Men att sätta samman grupper på det sättet innebär en affärsrisk. Flera studier, bland annat den som Malin Malmström på Luleå tekniska universitet gjort, visar att lönsamheten i bolag med jämställda styrelser har både högre lönsamhet och större omsättning än de med ojämlik styrelsesammansättning, säger Anna Rosengren.

Svag ökning

 

Det totala antalet kvinnliga ledamöter i de kartlagda i Gävleborgsföretagen har ökat med närmare tio procent sedan 2013 och med närmare fem procent sedan förra årets undersökning. I Dalarna går utvecklingen lite långsammare med en ökning på drygt sex procent sedan 2013 och drygt två procent sedan 2020. Båda ligger under rikssnittet.


– Att bolag utökar sina styrelser med fler ledamöter är en positiv utveckling eftersom en väl sammansatt styrelse är en kraftfull resurs som kan ge ägarledda bolag en möjlighet till extern kompetens och tillgång till värdefull erfarenhet, säger Anna Rosengren.

Av de 3 498 styrelseplatser som finns i de undersökta företagen i Gävleborg är endast 19 procent tillsatta med kvinnor, vilket är något lägre än rikssnittet. Sedan 2013 har andelen kvinnor i länets styrelser ökat med två procentenheter.


I Dalarna finns 4 146 styrelseplatser i de undersökta företagen och 18 procent tillsatta med kvinnor, vilket är en ökning med tre procentenheter sedan 2013.


Därmed drar Anna Rosengren två slutsatser:
* I Sverige yrkesarbetar kvinnor i samma utsträckning som män, men en skillnad är att kvinnor i högre utsträckning har en högre utbildning.
– Det är synd att intresset inte är större för att plocka in den resursen i fler styrelser
* Genom att tillvarata den kompetens som står till förfogande ökar företagens möjlighet att växa och nå lönsamhet. Om kvinnors erfarenheter inte kommer företagen till godo i styrelsearbetet så blir det ett hinder för företagen att nå sin fulla potential att skapa tillväxt och lönsamhet.
– Kortfattat så vinner företag på att bygga jämställda styrelser för att effektivt utveckla sin konkurrenskraft.

Kvinnliga ledare


14 procent av de gävleborgsföretag som ingår i undersökningen har en kvinnlig vd. I Dalarna är den siffran något lägre, 13 procent. Båda är något över rikssnittet. Det är i företag med kvinnodominerade styrelser som det är vanligast att hitta en kvinnlig vd.
Noterbart är att 79 procent av länets kvinnliga vd:ar återvinns i dessa bolag.
I företag med en mansdominerad styrelse är det bara sex procent som har en kvinnlig vd.
– I styrelser som består av fler kvinnor är det troligare att även är vd kvinna och i företag med fler män i styrelsen är det troligare att vd är man, konstaterar Anna Rosengren och fortsätter:
– Vi på Almi vet hur viktigt ett aktivt styrelsearbete är i företagen. Vi vet också att företagen förstår kraften i styrelsearbetet när de får kunskap om hur de kan arbeta med styrelsen på ett strukturerat sätt.


Anna Rosengren beskriver känslan att arbetet med jämställdhet tar för lång tid:
– Men jag tycker att det känns positivt att det sker en förändring till det bättre. Vi vet att blandade grupper kommer ge bättre affärsresultat, vi vet också att blandade grupper behöver ett tydligt ledarskap och ett förtroende i gruppen, för varandras kompetens. Den förändringen sker inte över en natt, men jag känner mig säker på att vi är på rätt väg.

 

Fakta/Resultat Almis styrelsekartläggning 2021

Styrelsekartläggningen genomförs i år för sjätte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013.

I Gävleborg visar resultatet:

  •  40 procent av de 1 170 företag i Gävleborg som har två eller fler styrelseledamöter har minst en kvinna i årets kartläggning jämfört med rikssnittet på 40 procent. Det är oförändrat jämfört med 2020 och en ökning med två procentenheter från 2013.
  • 19 procent av det totala antalet styrelseplatser i Gävleborgs företag innehas av kvinnor i årets kartläggning. Det är en procentenhet lägre än rikssnittet. Det är samma andel som 2020 och en ökning med två procentenheter från 2013.
  • 14 procent av företagen har en kvinna på vd-posten, samma nivå som 2020 och en procentenhet högre än rikssnittet.
  • 13 procent av företagen har en jämställd styrelse, 87 procent har inte en jämställd styrelse, vilket kan jämföras med 13 procent respektive 87 procent 2013. Motsvarande nivå för riket är 15 procent för 2021 och 13 procent för 2013.

I Dalarna är resultatet:

  • 40 procent av de 1 358 företag i Dalarna som har två eller fler styrelseledamöter har minst en kvinna i årets kartläggning jämfört med rikssnittet på 40 procent. Det är oförändrat jämfört med 2020 och en ökning med tre procentenheter från 2013.
  • 18 procent av det totala antalet styrelseplatser i Dalarnas företag innehas av kvinnor i årets kartläggning. Det är två procentenheter lägre än rikssnittet. Det är en procentenhet högre än 2020 och en ökning med tre procentenheter från 2013.
  • 13 procent av företagen har en kvinna på vd-posten, vilket är en procentenhet högre än 2020 och på samma nivå som rikssnittet.
  • 16 procent av företagen har en jämställd styrelse, 84 procent har inte en jämställd styrelse, vilket kan jämföras med 13 procent respektive 87 procent 2013. Motsvarande nivå för riket är 15 procent för 2021 och 13 procent för 2013.
- öppnas i nytt fönster
Anna Rosengren, VD Almi GävleDala