Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
16 december 2021

Hållbar tillväxt i fokus för Confido Redovisning

Anna Olandersson är VD på Confido Redovisning, ett företag med 13 anställda och kontor i Växjö som erbjuder redovisningstjänster och rådgivning till företag i regionen. De har ett stort fokus på att bygga nära relationer och samarbete med kunderna och att hjälpa dem med allt från redovisning, lön, rådgivning till att effektivisera sina arbetssätt, ofta med hjälp av digitalisering och automatisering. Under hösten 2021 började Anna Almis VD-grupp Håll Ut där fokus ligger på hållbar tillväxt vilket stämmer väl överens med företagets planerade tillväxtresa.

"Målet är att växa med nöjda kunder och medarbetare som med glädje och stolthet går till jobbet varje dag! Vi ska inte ha en tillväxt bara för att men vi vill växa och vi vill göra det med ödmjukhet." 

 

En av de främsta anledningarna till att Anna ansökte till Håll Ut var att hon ville utöka sitt nätverk med lokala ledare i regionen.

Som VD har man sin ledningsgrupp och sina medarbetare men det är nyttigt att få inspiration från personer från andra branscher. Vi har samma sorters utmaningar och kan höja blicken tillsammans.
Anna Olandersson, VD Confido Redovisning AB

En utmaning som Anna har känt av själv och som dessutom har diskuterats i gruppen är att som VD lyckas lägga tid och fokus på att jobba långsiktigt med strategier istället för att fastna i det operativa. Därför menar hon att en fördel med att gå Håll Ut är att hon nu tvingas avsätta tid både tankemässigt och i form av att agera på mer långsiktiga strategiska frågor.

 

”När du har de här hållpunkterna tvingas du till att avsätta tid från den operativa vardagen.”

 

Hittills har Anna fått genomföra en nulägesanalys av företagets styrkor och svagheter tillsammans med Almis rådgivare. Därefter träffades gruppen för första gången under en kickoff där deltagarna fick lära känna varandra bättre. Den senaste träffen bestod av ett studiebesök hos ett av de deltagande företagen som även innefattade en teoretisk genomgång av tillväxtplattformen.

 

”Det är bra att blanda teori och praktik och att även väva in workshops. Vi hade ett case kring företaget vi besökte vilket var givande att titta på baserat på teorin. Det blev en ögonöppnare både för företaget som caset kretsade kring och för oss andra för oavsett bransch har vi ofta samma utmaningar - bland annat att kunna växa men svårighet att hitta rätt kompetens.”

 

På frågan om Anna kan rekommendera VD-gruppen Håll Ut till andra företag blir svaret ja.

Nätverket är viktigt, man får en VD-grupp med lokal förankring som är i ungefär samma storlek med likvärdiga förutsättningar. Vi är alla väldigt nära det operativa och nära verksamheten och vi vill alla skapa en tillväxt.
Anna Olandersson, VD Confido Redovisning AB

Anna lyfter åter igen hur det går att hitta likheter och lära av varandra trots att de deltagande företagen verkar i olika branscher.   

 

”Oavsett om vi kommer från olika branscher är alla aktiebolag som måste jobba med strategier och målstyrning för att skapa tillväxt och ett välmående bolag. Ibland är det mer givande att prata med personer från andra branscher än man brukar och nu konkurrerar ingen så diskussionen kan bli ännu mer öppen.” 

Vill du också skapa hållbar tillväxt i ditt företag?

Vi erbjuder två nya Håll Ut-grupper med start under början av 2022. Läs mer om upplägget och innehållet via länken och välkommen att fylla i en intresseanmälan om du är intresserad av att delta.  

 

För mer information kontakta

Fredrik Karlsson

0470-707 407

fredrik.karlsson@almi.se

 

Fredrik Fridén

0470-70 74 09
fredrik.friden@almi.se