Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
25 februari 2021

Högt i tak i Almis vd-grupp

Under de senaste åren har 11 företagare i Kronoberg gått tillväxtprogrammet Ägarväxling inom projektet Växarena 2.0* som är ett program för den som ska eller precis har tagit över ett företag. Deltagarna har trivts så bra ihop att de bestämde sig för att fortsätta hålla kontakten och träffas, vilket de gjort under 2020.

– Får man bara en gång ihop en grupp företagare att börja träffas finns det mycket att vinna och det är inte ovanligt att man fortsätter att träffas även efter genomgånget tillväxtprogram. Trivs man bra ihop och det har fungerat blir ofta de här grupperna till slut nästan helt självgående, berättar Ulf Norberg, rådgivare på Almi Kronoberg som är samordnare för gruppen som nu träffas inom ramen för Almis koncept vd-grupp.

 

Normalt sett är upplägget i en vd-grupp att man träffas hos de respektive företagen för att gå igenom en frågeställning som företaget har för att komma fram till förslag på handlingsplan. När grupper bildas på det här sättet brukar upplägget vara mer fritt utifrån gruppens önskemål och i det här fallet har gruppen valt att träffas utifrån ett valt tema. Att det ändå görs inom ramen för Almis projektverksamhet gör att det finns möjligheter som att anlita föreläsare och att deltagarna kan avropa exempelvis experthjälp.

 

De flesta av deltagarna i gruppen är yngre generationen som tagit över i ett familjeföretag och har därför mycket gemensamt även om de verkar i helt olika branscher. I gruppen råder sekretess så att det ska vara högt i tak.

 

Sebastian Lodge på Amon AB i Urshult är en av deltagarna.

 

– Många av deltagarna befinner sig på samma nivå i sina yrkesroller och här får vi chansen att träffa människor som sitter med liknande utmaningar och möjligheter i en miljö där ingen fråga eller problemställning är för liten eller för stor. Att vi har möjlighet att tillsammans styra innehållet och frekvensen på mötena gör det lättare att prioritera träffarna. Men för att det ska fungera behövs också en drivande part och där har Almi en viktig roll som spindeln i nätet, säger han.

 

Emma Wanér på MNT Småland AB, är en annan av deltagarna.


– Då jag uppskattade tillväxtprogrammet Ägarväxling mycket såg jag det som självklart att fortsätta i vd-gruppen. Vi peppar varandra och utbyter erfarenheter. Almi finns med och vägleder oss med olika intressanta föreläsare som driver oss framåt, säger hon.

Aktuella vd-grupper 2021

  • vd-gruppen EXPO, start i januari​
  • vd-gruppen Hållbarhet, start i februari​ och prel. även under hösten
  • vd-gruppen Få grepp om din ekonomi, start i april​
  • vd-gruppen Ägarväxling, prel. start i maj​
  • vd-gruppen Håll Ut, start i juni och augusti

Om Almis vd-grupper

En vd-grupp består av en grupp företagare med liknande behov men från olika branscher som träffas och utbyter erfarenheter under ledning av Almis rådgivare.​ Ofta ingår även workshops och inspirationsföreläsningar.

 

Vd-gruppernas inriktning och omfattning varierar och träffarna kan vara både fysiska, digitala och en blandning av de båda. 

*Växarena 2.0 är ett projekt som har drivits av Almi Kronoberg men som avslutades i december 2020. Syftet med projektet var att öka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft och det gjorde bland annat via vd-grupper. 

Intresseanmälan vd-grupp - Jag vill veta mer!

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill veta mer om aktuella vd-grupper eller lämna en intresseanmälan så återkommer vi inom kort.
*
*
*
*
*
?