Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
6 november 2019

Skymap digitaliserar byggbranschen

Växjöföretaget Skymap grundades 2015 med en idé om att genom digitalisering effektivisera och öka produktiviteten i byggbranschen. Med hjälp av bland annat drönarteknik och 3D-modellering kartläggs och visualiseras förutsättningarna i ett projekt i ett tidigt skede. All data samlas sedan i en SkyPortal vilket underlättar informationsutbytet mellan de olika leden från projektering till förvaltning. Allt detta skapar de bästa förutsättningar för en effektiv process och ger stora resursbesparingar, både i tid och pengar.

– Byggbranschen är enormt eftersatt vad gäller digitalisering i jämförelse med andra branscher. Samtidigt som förseningar, ställtider och brist på kommunikation är ett stort resursslöseri. Skymap är ett företag som jobbar i hållbarhetens tecken. Vi hjälper våra kunder att utnyttja sina resurser optimalt, samtidigt som vi bidrar till minskad miljöpåverkan, säger Andreas Bjelkholm, vd på Skymap.


Skymap har växt stadigt sedan starten med en dubblad omsättning varje år och ambitionen är att fortsätta i den takten. Hösten 2018 valde man att ta in ytterligare kapital genom en Crowdfunding hos Pepins. Emissionen på 20,1 miljoner kronor fulltecknades och stängde i förtid med över 870 nya delägare.


– En sak som är viktig när du har en bra idé är att utnyttja tiden. Hittills har vi använt den till att utveckla något riktigt bra. Nu måste vi nå ut med våra produkter. Utöver att få in kapital var nyemissionen ett första steg kring riktig marknadsföring, en chans att berätta om vår affärsidé för en större målgrupp. Vi är starka i Växjö med omnejd och har ett antal storkunder, som Volvo Group Real Estate, Skanska och Alwex. Nu blir min främsta uppgift att skapa förutsättningar för ett ökat energieffektivt byggande och se till att vi tillgängliggör vår expertis också i andra regioner, säger Andreas Bjelkholm.

Mest stolt över: Att vi i en konservativ bransch vågar utmana det konventionella, tänka nytt och bryta invanda mönster med fokus på hållbarhet.


Utmaning framöver: Att anpassa och kommunicera vårt erbjudande efter de olika målgrupperna som finns bland våra kunder.