Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
3 maj 2023

Hur långt har du kommit på din hållbarhetsresa?

Hållbar tillväxt i små och medelstora företag är vårt övergripande uppdragsmål. Det vill säga vi kommer från och med nu att lägga väldigt stor kraft på att möjliggöra utveckling av och omställning till hållbart företagande och därmed bidra till att skapa fler hållbara tillväxtföretag i Kronobergs län. Både inom affärsrådgivning och inom finansiering, där vi kan erbjuda bra och attraktiva lösningar.Nu kommer vi dessutom bygga på med fler workshops inom hållbarhet för att hjälpa dig accelerera ditt hållbarhetsarbete.

Vi har också startat upp vårt nya projekt Smart Utveckling, som tar sin utgångspunkt från länets smarta specialiseringsområden. Därtill kommer vi samverka med våra grannlän Jönköping, Kalmar och Gotland, vilket innebär att du som kund får fördelen att dra nytta av en betydligt bredare kompetens från alla länen gemensamt.

 

Vi hittar vår drivkraft i att våga vara dem som gör bestående skillnad för alla Kronobergska företag med ambitioner om tillväxt och hållbart företagande. Almi Kronoberg är en hjältefabrik på riktigt!

 

Välkommen till oss! Det kommer att löna sig.

 

Mats Lundmark

VD Almi Företagspartner Kronoberg