Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Hållbarhet
Vi vill bidra till fler hållbara företag i Sverige

Almi & hållbart företagande

Almis verksamhet ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. Genom att föra en aktiv dialog runt relevanta hållbarhetsfrågor med de företag Almi stödjer med lån, riskkapital eller affärsutveckling, bidrar Almis insatser till fler hållbara företag i Sverige.

Vi på Almi träffar årligen över 20 000 små och medelstora företag. Det innebär en unik möjlighet att verka för hållbar tillväxt genom att belysa hållbarhetsfrågor i kunddialogen. På så sätt påverkar Almi hur kundföretagen beaktar och hanterar möjligheter och risker förknippade med hållbar utveckling. En förutsättning för att skapa ett hållbarhetsvärde i kundernas affärsmodeller är att vi har kompetenta och engagerade medarbetare samt gör vårt yttersta för att motverka ekonomisk brottslighet och säkerställa hög kundsekretess och informationssäkerhet.

Tre fokusområden för hållbarhet

För att uppnå visionen inriktas Almis hållbarhetsarbete på tre fokusområden: