Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi Företagspartner upphandlar CRM-tjänsteleverantör

Almi Företagspartner AB (Almi) upphandlar en leverantör för utveckling och förvaltning av ett verksamhetssystem baserat på Salesforce CRM-plattform. Leverantören ska hjälpa Almi att utveckla och konfigurera ett väl fungerande systemstöd.

 

Verksamhetssystemet ska effektivisera och stödja Almi-koncernens affärsprocesser.

 

I uppdraget ingår att:

 

  • Ge förslag till hur Almi kan ”växa” med tillämpningen, dvs vilka delar bör/ska implementeras i vilken ordning.
  • Konfigurera, anpassa och utveckla en tillämpning på Salesforce programvara, integrera tillämpningen med externa och interna systemstöd samt testa och kvalitetssäkra arbetet löpande.
  • Migrera data från befintliga system.
  • Tillhandahålla utbildningar och utbildningsmaterial.
  • Driftsätta och rulla ut lösningen.
  • Tillhandahålla teknisk förvaltning av systemet.

Avtalet kommer att gälla under 2 år med möjlighet för Almi att förlänga avtalet, vid ett eller flera tillfällen, till totalt 8 år.

 

Välkommen med er ansökan!