Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Upphandling av juridiska tjänster

Leverantören ska tillhandahålla juridiska tjänster för hela Almis verksamhet inklusive hel- och delägda dotterbolag. Tjänsterna skall tillhandahållas i form av rådgivning, juridiskt ombud och processhantering. Almi kommer exempelvis att behöva stöd i frågor som styrning och governance, stadsstödsregler, EU -rätt, strukturfondsregelverk, förvaltningsrätt, compliance och hantering vid visselblåsning. För Almis riskkapitalbolag som har investeringar i sina många portföljbolag kommer det att behövas stöd vid upprättande av aktieägaravtal, investeringsavtal och optionsavtal.

Leverantören ska ha kompetens inom följande rättsområden:

  • Arbetsrätt
  • Bolagsrätt
  • Krediträtt och finansiering
  • Offentlig upphandling
  • Obeståndsjuridik och kravhantering
  • Företagsförvärv och investeringar
  • Även andra rättsområden kan förekomma

Avtalstiden är 3 år med möjlighet till ytterligare 1 optionsår.

Sista anbudsdag är 2019-12-02 Välkommen med er ansökan!

 

Samtliga underlag finns på www.e-avrop.se