Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Almi genomför RFI av kreditsystem

Almi genomför denna RFI för att lära sig mer vad leverantörsmarknaden inom kreditsystem (inkasso, konkurs, obeståndsfordringar, kreditberedning, låneadministration) kan erbjuda.


Vi emotser ert svar på RFIn snarast möjligt, dock helst innan 10 juni. Se bifogat dokument på www.e-avrop.com för mer information.