Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Upphandling av expertkonsulter till Almi Östergötland

Almi Östergötlands upphandlar inom kort expertkonsulter inom olika utvecklingsinsatser. Satsningen avser att få väsentligt fler företag att ta nästa steg i sin utveckling. Almi vill bidra till att öka intresset och kunskapen för att driva och utveckla framgångsrika företag, som har en avgörande betydelse för regionens fortsatta utveckling av arbete, välfärd och hållbar tillväxt. Kundföretagen finns i hela Östergötland och inom alla branscher.

 

Almi Östergötland inbjuder till upphandling av ramavtal gällande expertkonsulter inom följande områden:

 

  • Ledning, ledningsgrupper och styrelsearbete – samspel med ägare, styrelse
  • Finansiering/ekonomisk uppföljning/lönsamhetsstyrning
  • Marknad, inklusive digital marknadsföring och sociala media
  • Försäljning
  • Internationalisering
  • Kompetensförsörjning, talent management, attrahera- utveckla-avveckla personal
  • Hållbart Företagande
  • Styrning & organisation i tillväxtföretag
  • IDI-tester, analys och återkoppling

Avtalstiden beräknas till 3 år med option på ytterligare ett år.