Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Kund och konsument
Genom att arbeta med dessa frågor kan du stärka relationerna med dina kunder och andra intressenter samtidigt som du bidrar till en hållbar transformation

Hur kan du jobba med kund- och konsument-frågor?

Säljer du till konsumenter? Då är dessa frågor särskilt viktiga för dig! Konsumenter har till exempel inte samma styrkeförhållande som du som företag har vilket kan kräva att du behöver ta extra hänsyn, särskilt om du har att göra med sårbara grupper.

Som företagare har du stor möjlighet att påverka en hållbar utveckling genom hur du kommunicerar med dina kunder, hur du säljer till dem, hur du producerar dina varor eller tjänster och på andra sätt som kan bidra till en hållbar transformation.

 

Även om mycket regleras i svensk lag – fundera på vad du kan göra utöver vad lagen kräver. Genom att ligga i framkant kan du säkerställa att nya regleringar inte skapar problem för företaget i framtiden.

 

Men kanske viktigast av allt: genom att arbeta med dessa frågor kan du stärka relationen med dina kunder och andra intressenter.

 

Så, hur kan du jobba med kund- och konsumentfrågor?

Du kan:

Verka för en god marknadsföring, information och avtalsmetoder

sdg-k1.jpgMarknadsför och informera på ett bra sätt till dina konsumenter. Då kan de göra rätt val både för sig själva och för samhället i stort.

 

De behöver saklig och opartisk information att basera sina val på. Det kan innefatta information om social, ekonomisk och ekologisk påverkan över hela livscykeln och värdekedjan.

 

Goda avtalsmetoder är också viktiga och syftar till att skydda legitima intressen hos både leverantörer och konsumenter.

 

Se åtgärdslista för att verka för god marknadsföring, information och avtalsmetoder

Verka för säkra produkter och tjänster

sdg-k2.jpgSkydda konsumenternas hälsa och säkerhet – vilket innebär att du bör tillhandahålla produkter och tjänster som är säkra och inte medför oacceptabel risk för skada när de används eller konsumeras.

 

Skyddet bör omfatta både avsedd användning liksom förutsebar felanvändning.

 

Produkter och tjänster bör vara säkra, oavsett om rättsliga säkerhetskrav finns eller inte.

 

Se åtgärdslista för att verka för säkra produkter och tjänster

Verka för hållbar konsumtion

sdg-k3.jpgHjälp konsumenter till en hållbar konsumtion, alltså en konsumtion av produkter och resurser i en takt som är förenlig med hållbar utveckling, där även hänsyn tas till djurens välbefinnande.

 

Nuvarande konsumtionsnivåer är ohållbara och bidrar till miljöförstöring och att resurser utarmas.

 

Här spelar dina konsumenter en viktig roll genom att de i val och köpbeslut, grundade på korrekt information, tar hänsyn till etiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

 

Se åtgärdslista för att verka för hållbar konsumtion

Verka för god konsumentservice

sdg-k4.jpgArbeta för nöjda och glada kunder genom god konsumentservice och support. På så sätt håller både dina produkter eller tjänster och relationen längre.

 

Produkter och tjänster som inte är tillfredsställande kan leda till slöseri med pengar, resurser och tid.

 

Hantera klagomål och tvister på ett effektivt och ansvarsfullt sätt med hänsyn till konsumenternas bästa.

 

Se åtgärdslista för att verka för god konsumentservice

Skydda kundernas personliga uppgifter och integritet

sdg-k5.jpgFölj GDPR (General Data Protection Regulation) som syftar till att skydda konsumenternas personliga uppgifter och integritet.

 

Den information som samlas in och hur den görs tillgänglig, används och hålls säkrad måste garantera konsumenternas rätt till privatliv.

 

Tillväxten av stora databaser och ökad användning av elektronisk kommunikation ökar vikten av att skydda integriteten.

 

Se åtgärdslista för att skydda kundernas personliga uppgifter och integritet

Trygga grundläggande tjänster

sdg-k6.jpgTrygga tillgången för samhällets alla invånare om din organisation tillhandahåller grundläggande tjänster såsom sjukvård, el, gas, vatten, dagvattentjänster, dränering och avlopp.

 

Överväg även subventionering eller att inte avbryta leveransen vid utebliven betalning för personer i särskild utsatthet och trångmål.

 

Vidta också åtgärder för att säkra tillgången vid till exempel oväder och terrorhot.

 

Se åtgärdslista för att trygga grundläggande tjänster

Utbilda dina konsumenter

sdg-k7.jpgUtbilda konsumenterna så att de är välinformerade och medvetna både om sina rättigheter och sitt ansvar.

 

Kanske finns det dessutom kunskap i er verksamhet som kan göra nytta på marknaden för att utbilda och intressera allmänheten och samtidigt stärka relationen till era kunder?

 

Tänk på att vissa sårbara grupper kan ha särskilt behov av upplysning och ökad medvetenhet – såsom spelmissbrukare, personer med förståndsnedsättningar eller med lägre utbildning.

 

Se åtgärdslista för att utbilda dina konsumenter

Vill du komma igång med ditt hållbarhetsarbete?

Kontakta oss på Almi så tar vi nästa steg tillsammans!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.