Är du gymägare?

Se hur du kan jobba hållbart!

Folkhälsa är såklart i fokus om du driver ett gym. Men det finns fler saker som du kan göra för att satsa på hållbar utveckling. Spana in fyra tips här!

 1. Inkludera alla
  Se till att ditt gym är välkomnande och inkluderande för människor av alla bakgrunder, åldrar, förmågor och kön. Det kan handla om att ha tillgängliga faciliteter och utrustning, att erbjuda tjänster som möter behoven hos olika grupper och att skapa en respektfull kultur.
 2. Satsa på säkerheten
  Kan låta självklart att ha ett säkert gym, men viktigt att arbeta med kontinuerligt. Dessutom kan du medvetandegöra för dina kunder hur de använder gymmet säkert – och hur de därmed kan förbättra sin hälsa och bidra till hållbarhet.
 3. Engagera dig lokalt
  Som gymägare har du alla möjligheter att engagera dig i det lokala samhället. Det kan handla om partnerskap med lokala organisationer, att du är värd för hälsoevenemang eller att stödja lokala företag genom att handla av dem.
 4. Uppmuntra till cykel eller kollektivtrafik
  Arbeta för att dina medlemmar och besökare går, cyklar eller åker kollektivt till gymmet istället för att ta bilen. Då verkar ni tillsammans för klimatet – samtidigt som ni förbättrar er hälsa.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?