Jobbar du inom handel? Här är tre tips för dig!

För svenska handelsföretag finns det ett hållbarhetsområde med stor förbättringspotential. Se vilket – och få fler tips för en mer hållbar handel!

Om ditt företag vill jobba hållbart inom handel är såklart alla kund- och konsumentfrågor aktuella.

Vi lyfter här fram tre tips på var du kan lägga ditt fokus:

Medvetandegör konsumenterna

Sverige som land underpresterar rejält när det gäller att medvetandegöra konsumenter och utbilda dem – både så att de är medvetna om sina rättigheter och sitt ansvar. Om du och företaget kan hjälpa konsumenterna att välja rätt stärker det också dina kundrelationer.

Verka för en hållbar konsumtion

Som företagare vill du självklart sälja dina produkter. Men du måste göra det med hänsyn till jordens resurser. Här behöver du hjälpa kunderna att fatta köpbeslut grundade på korrekt information som tar hänsyn till etiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Se över om värdekedjan är hållbar

Du ska försöka ha hållbarhet genom produkternas livscykel så långt som möjligt. Det innebär också att göra inköp från verksamheter som prioriterar hållbarhet och dina produkter bör kunna spåras. Tänk cirkulärt och förläng produkternas livslängd!

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?