Kommunikatör? Här är tre viktiga mål för dig!

Som kommunikatör kan du ha en stor påverkan på en hållbar omställning. Genom att förstå hållbarhet och hur det kan göra skillnad socialt, ekonomiskt och ekologiskt kan du hjälpa dina kunder att agera och kommunicera på rätt sätt. Få tre tips här!

Om du som kommunikatör hjälper dina kunder att kommunicera på ett sätt som stärker förtroendet i samhället, bidrar till en hållbar utveckling och samtidigt bygger dina kunders varumärken har du lyckats.

Men vilka mål blir då viktiga för dig som kommunikatör? Jo, du kan:

1. Verka för en god marknadsföring, information och avtalsmetoder

Här tar du ansvar för hur olika budskap påverkar samhället på bästa sätt. Du kan därigenom också medvetandegöra kunder och konsumenter om hur de kan göra bra val som stöttar en hållbar omställning.

Läs mer: Så kommunicerar du inkluderande

2. Engagera dig i det lokala samhället

På så sätt kan du få en djupare förståelse för olika intressenter och stärka relationerna. Här ligger ett annat mål nära – att främja utbildning och kultur vilket kan handla mycket om kommunikation och den samtid som man avspeglar i kommunikationen.

Läs mer: Prata hållbart – här är tre viktiga steg

3. Motverka korruption

Bland de affärsetiska frågorna är antikorruption högst relevant. Varje gång du eller dina kunder skickar ut produktprover eller bjuder in till olika evenemang kan ni behöva fundera över vilka signaler som ni sänder ut och om det ni gör kan uppfattas av mottagarna som en muta där de förväntas komma med en motprestation.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?