Life science-företag? Tre tips speciellt för dig!

Om du jobbar i ett life science-företag är troligtvis målet att i slutändan förhöja människors välbefinnande och livskvalitet. Hur och inom vilken bransch varierar. Men vikten av hållbar utveckling är densamma. Se här vad du kan göra!

Oavsett om ditt företag jobbar med bio- och medicinteknik, läkemedel, livsmedel till jordbruk eller något annat inom life science är det viktigt att ditt företag:

  1. Verkar för en god hälsa i samhället
    Det kan tyckas som ett stort område, men det kan såklart brytas ned till mindre delar. Kanske utvecklar du teknik som bidrar till ett bättre samhälle? Innoverar en ny produkt? Kom ihåg att sprida både teknik och lärdomar så att fler får möjlighet att ta del av det som du kan.
  2. Verkar för säkra produkter och tjänster
    Inom life science är det oerhört viktigt att saker görs på rätt sätt och det är också viktigt att medvetandegöra kunder och konsumenter. Hur kan ni utveckla er kommunikation för att era kunder lättare ska förstå?
  3. Agerar ansvarsfullt i relation till myndigheter
    Du och ditt företag får exempelvis inte låta anslag påverka forskning i en ofördelaktig riktning för samhället. Tänk på att alltid motverka korruption.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?