Arbetar du med livsmedel? Ställ dessa frågor till dig själv!

Om du jobbar med mat i någon form vet du hur viktig hållbarhetsaspekten är. Och just inom restaurang-, mat- och livsmedelsbranschen finns det så många delar att tänka på – och frågar att besvara. Se om du kan göra det här!

 1. Fokusera på råvarorna
  Vilka råvaror använder ni? Hur tas de fram? Vad innehåller de? Hur transporteras de? Och hur mycket av det som produceras till din verksamhet når faktiskt magen? Alla dessa frågor är relevanta ur ett hållbarhetsperspektiv och bör ställas – och kunna besvaras vettigt.

  Inspireras av Stedsans Farm and Restaurant i Halland som odlar sin egen mat
 2. Samarbeta lokalt
  Vilka aktörer kan ditt företag samarbeta med lokalt? Det kan handla om att arbeta med den lokala bonden, bageriet eller bryggeriet. Bättre samverkan i branschen kan ge större möjlighet att påverka kvalitet och hållbarhet.

  Läs om Stenstans Bageri vars ägare enades i lika värderingar och drömmar
 3. Utbilda kunderna
  Hur berättar du för era kunder om vilken mat som är säker? Hur de kan konsumera hållbart? Och hur de kan påverka sin hälsa bäst genom mat? Här finns stora möjligheter att främja en god matkultur och medvetandegöra konsumenterna.

Bli sugen på vegansk choklad och ta del av Anahitas story – hon har skapat sin alldeles egen veganska chokladfabrik – Vegan Delights

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?