Verksam inom skogs-, trä- och pappersindustrin? Kika här!

När du arbetar inom skogs-, trä- eller pappersindustrin kan du göra mycket vad gäller hållbar utveckling. Se tre viktiga saker här!

Som verksam i branschen har du en direkt möjlighet att verka för klimatet då skogar spelar en avgörande roll för att mildra klimatförändringarna genom att absorbera och lagra koldioxid från atmosfären.

Som skogsbolag är det viktigt att:

Skydda och bevara den biologiska mångfalden

Avverkning och produktion av trä- och pappersprodukter kan ha en stor påverkan eftersom det kan leda till monokulturer, där stora arealer odlas med en enda gröda, avskogning och förstörelse av livsmiljöer.

Förebygg eventuella föroreningar

Produktionen av trä- och pappersprodukter kan ha en inverkan på miljön och vattenkvaliteten, eftersom kemikalier som används i produktionsprocessen potentiellt kan förorena vattenkällor exempelvis.

Använd resurser hållbart och tänk cirkulärt

Trä kan vara en mycket hållbar resurs och ersätta många sämre alternativ för miljön. Särskilt viktigt är det att medverka till en cirkulär modell för att maximera hållbarheten hos de produkter som produceras.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?