Techföretagare? Här är tre hållbara tips för dig!

Techbranschen kan bidra med lösningar på många av våra hållbarhetsutmaningar. Hur?

Spana in tre tips här!

Utveckla och sprid dina hållbara lösningar

Här är en av de viktigaste uppgifterna för techbranschen – för när techföretag utvecklar och sprider hållbara lösningar kan också vårt samhälle förbättras. För detta krävs förstås innovativa människor och kapital. Och en vilja att dela med sig.

Inspireras av Combify som skapat en lösning där de använder maskininlärning med data från alla Sveriges planerade byggprojekt i ett tidigt skede.

Jobba för jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Som techföretagare är det viktigt att se till att alla har tillgång till teknik och undvika att människor diskrimineras. Dessutom behöver ännu fler vara en del av den spännande techbransch som finns.

Inspireras av Anna Volby och We Exist som vill förändra techbranschen för kvinnor.

Verka för klimatet

Datatrafik kräver mycket energi. Datahallar är riktigt stora energislukare vilket gör att energieffektivitet och förnybara energikällor är superviktigt för techföretag.

Inspireras av Qoitech som vill effektivisera vår energianvändning

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?