3 tips för dig som jobbar med textil och mode

Om du arbetar inom textil- och modebranschen finns det mycket att göra för att jobba hållbart. Vi tittar närmare på tre områden!

Modebranschen påverkar mycket – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Här är en bransch där alla miljöfrågor är relevanta!

Vi spanar in tre frågor lite extra noga – saker som du kan göra i branschen:

Förebygg föroreningar

Om du varit företagare länge är detta inga nyheter, men tål att upprepas: Du behöver först identifiera källor till föroreningar och avfall. Mäta, registrera och rapportera samt ha en plan för allt ditt avfall.

Använd resurserna hållbart

Ett hållbart användande av resurser handlar både om produktionen och konsumtionen, och att så långt det är möjligt resurseffektivisera, använda smarta materialval – och minska slit och släng.

Läs om Ooaki Living och deras unika lösning som ger din soffa extra långt liv.

Skydda natur och biologisk mångfald

Monokulturer, alltså när man inriktar sig på att odla ett enda växtslag, och bekämpningsmedel utarmar naturen och biologisk mångfald vilket på sikt skadar både branschen och människors välmående.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?