Hållbara tips för dig som tjänsteföretagare

Är du tjänsteföretagare och erbjuder din expertis inom ett specifikt område? Då finns det saker att tänka på för att också vara en hållbar företagare.

Kanske jobbar du med redovisning, IT, teknik eller marknadsföring som din expertis? Ditt klimatavtryck kanske inte tycks vara enormt. Men det finns saker att göra även för dig – som vill vara en hållbar företagare.

Du kan:

1. Sträva efter jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Om du har en inkluderande arbetsplatskultur kan det leda till bättre beslutsfattande, ökad kreativitet och innovation samt minskad personalomsättning. Är du ensam i företaget? Då är det också viktigt att du tänker på detta för att själv hålla länge.

2. Erbjud personlig utveckling

Om du och dina medarbetare får chans att utvecklas genom utbildning i hållbarhetsfrågor och att uppmuntras till hållbart beteende vinner hela företaget och era kunder på det genom affärs- och kundnytta.

Tips! Ta del av Almis serie Från ord till handling för att lära dig mer om hållbar utveckling

3. Stärk kundernas engagemang

Om ditt företag kan få era kunder att engagera sig i hållbar utveckling bidrar det såklart också till en hållbar omställning för hela samhället. Det kan handla om att medvetandegöra kunderna, verka för god konsumentservice och erbjuda tjänster av hög kvalitet.

Sex kategorier av hållbarhetsområden

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Affärsetik?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med företagets
Arbetsmiljö?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Kund- och konsumentfrågor?
Hållbar utveckling
Hur kan du jobba med
Miljöfrågor?
Hållbar utveckling
Vad kan du och ditt företag göra när det gäller
Mänskliga rättigheter?
Hållbar utveckling
Hur kan du och ditt företag arbeta med
Samhällsfrågor?