Mål #6: Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är helt avgörande för mänsklighetens överlevnad – en förutsättning för att ge oss mat och mediciner. Se vilka satsningar du som framtidens företagare kan göra.

Som företag behöver man värna om, skydda och återställa naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemens olika tjänster.

För att nå sjätte målet inom taxonomin kan du bidra:

  • Använd mark- och naturresurser på ett hållbart sätt.
  • Ta hänsyn till och planera för biologisk mångfald och fungerande ekosystem i alla aspekter när du är delaktig i utvecklingen av stad och landsbygd eller verkar i eller nära marina miljöer – se också tredje målet inom taxonomin.
  • Utveckla – forskar du eller arbetar med innovativa teknologier har du också möjlighet att påverka framåt för att skydda och återställa biologisk mångfald och ekosystem.
  • Detta gäller speciellt för företag som verkar inom byggbranschen, turism, livsmedel, läkemedel, jordbruk, skogsbruk, fiske, jakt, restaurang, gruvindustri, utvinning och energibranschen.

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

  • Antal områden, miljöer och/eller ekosystem som berörs av verksamheten
  • Antal kvadratmeter etablerad grönyta
  • Antal etablerade bisamhällen
  • Ökad lokal matproduktion