Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
16 december 2021

Kom igång med ditt hållbarhetsarbete - 5 tips!

Framtidsgeneratorn (Almi, rådgivning)

Om du och ditt företag vill kickstarta ert hållbarhetsarbete, identifiera nya affärsmöjligheter, identifiera hållbarhetsrisker, få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030, få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet. Mer information hittar du här.

 

Gröna lånet (Almi, lån)

Almis gröna lån ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål. Syftet med lånet är att stimulera gröna satsningar som är miljömässigt hållbara och som bidrar till ett eller flera av de sex målsättningarna i EU:s taxonomi. För att investeringen ska klassas som hållbar ska den ge ett väsentligt bidrag till något av de definierade målen i taxonomin. Mer information hittar du här.

 

Hållbarhetscheckar (Region Skåne, bidrag)

Hållbarhetscheckar kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag med ett behov av att möta nya förutsättningar, som har kapacitet och vilja att utvecklas. Stödet riktar sig till alla branscher. Om du och ditt företag vill Mer information hittar du här.

 

Klimatklivet (Naturvårdsverket, bidrag)

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka stöd från Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi gå mot ett mer klimatsmart samhälle. Mer information hittar du här.

 

NUDGE, energiomställning (Energikontoret, rådgivning)

I april startade det EU-finansierade projektet NUDGE. Det är ett samverkansprojekt mellan Energikontoret Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. Syftet med NUDGE är att stötta små och medelstora skånska företag till en mer hållbar omställning efter pandemin, med fokus på energibesparingar. Mer information hittar du här.