Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Affärsutveckling under Coronakrisen
Här hittar du nya, specialanpassade tjänster som hjälper ditt företag att hantera effekterna av Coronapandemin.
26 mars 2020

Nya tjänster inom affärsutveckling

På kort tid har verkligheten förändrats drastiskt för många skånska företagare. Vi på Almi gör allt för att bistå våra kunder för att mildra effekterna av coronapandemin. Det innebär bland annat att vi skapar nya affärsutvecklingstjänster för att bättre passa företagare under rådande omständigheter.

  • Alla nya affärsutvecklingstjänster är kostnadsfria fram till sommaren
  • Du hittar tjänsterna nedan. Tveka inte att kontakta oss
  • Alla möten med Almis rådgivare kan ske digitalt.


Handlingsplan

 

Tillsammans med en Almi-rådgivare definierar ni företagets mål på tre till fem månaders sikt, eller kortare – allt utifrån vilket behov du/ni har. Syftet är att formulera framtida mål samt skapa en handlingsplan för att komma igång med arbetet att realisera målen. Handlingsplanen baseras på de akuta och kritiska områden som har uppstått i coronakrisens spår och som är avgörande för fortsatt verksamhet.

 

Arbetet är uppdelat i två möten som vardera tar cirka två timmar. Slutresultatet blir en summering av ditt företags mål och en ifylld målmatris med prioriterade områden och huvudaktiviteter nedbrutet till aktuell tidsperiod. Vi diskuterar även nästa steg i företagets utveckling och hur Almi eller andra aktörer kan bidra med fortsatt stöd.

 

Agera Smart Coaching

 

Med Almis Agera Smart coaching får du någon att prata med som förstår och tar utgångspunkt i din specifika situation men som även utmanar, ställer svåra frågor, och kanske till och med ger dig helt nya perspektiv. Allt för att få företaget att klara sig igenom krisen.

 

Du kommer att träffa en rådgivare under några timmar – antingen fysiskt eller digitalt – där ni själva väljer hur ni disponerar tiden och vilka frågor som ni fokuserar på. Varje möte avslutas med en åtgärdslista som sedan följs upp vid nästkommande tillfälle. Almis rådgivare ansvarar för processen men det är du som ansvarar för innehållet. Rådgivaren strävar efter att bidra till ditt lärande, men har inget facit. Det är alltid du som genomför åtgärderna och tar besluten för vad som ska göras. Framgången i coachingen beror således på er båda.

 

Syftet med coachingen är att stötta dig i att agera och hantera utmaningarna så att du sedan kan fortsätta på egen hand sedan.

Framtidsdialog

Framtidsdialogen tar avstamp i ditt företags nuvarande läge. I dialog med Almi-rådgivare får du diskuterar kring de utmaningar som coronakrisen ger upphov till för att vidare identifiera styrkor, svagheter, ambitioner och prioriteringar framåt. Du får en kort men kärnfull summering av nuläget samt prioritering av områden att arbeta vidare med.

Avslutningsvis diskuteras vilka steg som bör komma härnäst, hur Almi kan vara till hjälp samt vilka eventuella andra aktörer och experter som bör kontaktas.

Simulera din affär – coronakrisens påverkan på ditt företags ekonomi

Hur påverkar rådande krisläge ditt företags likviditet? I simulera din affär kommer du tillsammans med en rådgivare från Almi att gå igenom ditt företags ekonomi kopplat till coronakrisen där ni tillsammans identifierar risker och utmaningar och vilka möjligheter som finns till återhämtning och en hållbar framtid efter coronakrisen.

I dialogen använder vi bland annat ett visualiseringsverktyg för att simulera olika scenarios och effekterna av dessa. Du kommer få en ökad förståelse för hur resultat, skulder och tillgångar hänger ihop med affärsmodellen. Genom att jämföra med konkurrenter och andra företag ökar dessutom förståelsen för hur olika strukturer på affärsmodell påverkar ekonomin.


I ”Simulera din affär” kommer du bland annat:

• Hur mycket har omsättningen minskat på grund av corona? 
• Vilka rörliga kostnader har minskat?
• Vilka fasta kostnader kan minskas? 
• Hur kan personalkostnaderna minska?

• Hur mycket påverkas det egna kapitalet?

 

Mer om Simulera din affär hittar du här

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i kontaktformuläret och ange kort hur dina behov ser ut och vilken av ovan tjänster som du är intresserad av.
*
*
*
*
?