Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
“Alla ska kunna leva sitt bästa liv”
5 maj 2023

Mobilen gör LSS-boendet smartare

Från listor i pärmar och lösa lappar till planering och aktiviteter samlade i mobilen. På ett par år har Boet förändrat vardagen för både personal och brukare på LSS-boenden runtom i Sverige. Almi har varit en viktig partner under resans gång.

Innan det fanns digitala hjälpmedel samlades brukarens aktiviteter på listor i pärmar och på laminerade lappar uppsatta i brukarens rum. Med Boets digitala helhetslösning finns numer allt samlat i mobilen med framför allt instruktioner om hur personalen ska stötta brukarna på bästa sätt. Det betyder att brukaren alltid får mer jämlikt bemötande, oavsett vem i personalen som kommer på besök.

 

– Det finns ett växande behov av LSS-boenden. Dessutom är målgruppen inom funktionshinderområdet i stort behov av investeringar, konstaterar Patrick Buschow, VD på Välfärdsteknik med produkten Boet

Det smarta boendet

Första fröet till Boet såddes 2016 hos Emrahus, leverantör av LSS-boenden. Där började man diskutera möjligheterna med att koppla ihop de smarta LSS-boendena med ett digitalt stöd för ökad kognitiv tillgänglighet. Tillsammans med experter togs en prototyp fram som 2019 fick namnet Boet. Ett år senare startade mjukvaruutvecklingen och idag har bolaget 8 anställda, 30 kunder och produkten finns på över 80 LSS-boenden från Norrbotten till Skåne.

 

– Målsättningen för oss är att höja kvaliteten i LSS-boendets verksamhet, både för brukarna och personalen. Brukarnas inflytande, delaktighet och självbestämmande ska stärkas och personalen ska få bättre förutsättningar att ge rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt, säger Patrick.

Allt samlat på ett ställe

Det unika med Boets produkt är att brukare och personal nyttjar samma system. Brukaren kan själv via en surfplatta eller mobil vara med och påverka planering och genomförande av insatser. Individuella inställningar anpassar stödet utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

 

Personalen får via mobilen tillgång till samtliga individers dagsplaneringar, men även övrig verksamhetsgemensam information finns tillgänglig. De får snabbt och enkelt en överblick över dagens arbete, vilket skapar tydlighet i arbetsfördelning, förenklar vid överlämning och säkerställer att inga arbetsuppgifter missas.

 

– Vi får mycket lovord och positiv respons från våra kunder. Vi jobbar nära dem och tar ständigt emot feedback för att vidareutveckla produkten. Den senaste funktionen har brukarna själva varit med och påverkat. Det handlar om ökat självbestämmande där brukarna själva kan välja sina aktiviteter, berättar Patrick.

Almi som kvalitetsstämpel

Resan tillsammans med Almi började med ett tillväxtlån 2020. Almi var även investerare i en av de tidiga finansieringsrundorna och har sedan dess haft en medlem i Boets styrelse.

 

– Det är en kvalitetsstämpel att Almi är delägare. Det bekräftar vår affärsidé, ger legitimitet åt verksamheten och är också en trygghet för våra kunder, säger Patrick.

 

Almi har genom åren också bidragit med löpande rådgivning, förmedlat marknadskontakter i olika branschsammanhang och också fått bolaget att tänka på hållbarhet på ett mer konkret sätt.

 

– Vi hade en workshop med Almi där vi fick Hållbarhetsmålen presenterade för oss och där vi kopplade målen mot vår egen verksamhet. Detta gjorde vi sedan till en del av vår identitet och syfte, berättar Patrick.

Siktet inställt på expansion

Idag satsar bolaget på att anställa fler medarbetare och fortsätta utveckla produkten med betoning på en trygg och robust lösning med fortsatt tydligt brukarfokus. För tillfället bedriver Boet endast verksamhet i Sverige, men har planer på att expandera i första hand till övriga Norden.

 

– När det gäller expansion utanför Sverige har ju Almi även inom det området kunskap som vi kommer att kunna dra stor nytta av, säger Patrick.

 

När det gäller Patricks erfarenhet av att vara med på en tillväxtresa har han några saker han vill poängtera:

 

– Mitt råd till andra företagare är att hålla koll på ekonomin, ha en tydlig plan framåt, skapa en tillitsfull kultur, fokuserat erbjudande med tydligt kundvärde och kundnöjdhet - och våga be om hjälp, avslutar Patrick.

Företag: Välfärdsteknik

Produkt: Boet, digitalt hjälpmedel för personal och brukare på LSS-boenden

Startår: 2016

Anställda: 8

Verksamhet: Sverige

Vill du träffa en företagsrådgivare?

-Patrick Buschow, VD på Välfärdsteknik med produkten Boet-

 

"Det är en kvalitetsstämpel att Almi är delägare. Det bekräftar vår affärsidé, ger legitimitet åt verksamheten och är också en trygghet för våra kunder."

 

Vill du växa internationellt?

Almi är värdorganisation för Enterprise Europe Network (EEN) som hjälper dig och ditt företag att växa globalt.

 

Vi erbjuder:

 

  • Rådgivning kring import och export.
  • Svar på frågor om specifika marknader, t.ex. regler, märkning, tull m.m.
  • Rådgivning kring aktuella finansieringsmöjligheter.
  • Individuell coachning som hjälper dig i din exportsatsning.
  • Webbinarier, seminarier och workshops inom aktuella ämnen.