Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
11 maj 2020

Nytt projekt boostar utrikes födda företagarkvinnor

Annette Wendin
Annette Wendin, projektledare Equal Business Growth.

Equal Business Growth. Så heter ett av fem projekt som Almi Skåne sjösatt under våren. Projektet, som finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne och Almi, syftar till att främja företagandet hos utrikes födda kvinnor – en grupp som i större grad än andra driver företag som växer snabbt och anställer många.

 

Trots att målgruppen har stor potential och driver tillväxt har det offentligfinansierade stödsystemet problem med att nå dem. Det menar Annette Wendin, projektledare för Equal Business Growth.

– Det är fortfarande oklart varför, men vi ser att utrikes födda kvinnor inte får samma stöd som andra grupper. Beror det på att de inte känner till vilken hjälp som finns tillgänglig, att de inte anser sig behöva stöd eller att de helt enkelt inte får ett bra bemötande från systemet? Det är en aspekt som vi undersöker i projektet, säger hon.

 

Vad är utmärkande för målgruppen?

– Vi vet att det är en driftig målgrupp. Ofta högutbildade och från höginkomstländer. Många av dem ser företagande som en snabb väg till försörjning. En annan intressant faktor är att de ser hinder i mindre utsträckning än män gör – oavsett om det gäller sin egen tid, kontakt med myndigheter eller i fråga om att hitta personal.

 

Equal Business Growth har fokus på att dels utveckla metoder för att nå gruppen, dels anpassa det befintliga stödet så att utrikes födda kvinnor får tillgång till sådant de verkligen behöver.

– Utöver det erbjuder vi från Almi stöd i form av kostnadsfri affärsutveckling till ett stort antal företag under projektperioden, säger Annette Wendin.

 

Projektet löper under 2020-2021 – vad ska insatserna leda till?

– I avslutningen av projektet ska våra nya metoder implementeras i Almi Skåne och därefter förmedlas till Almis övriga dotterbolag i Sverige, samt lämpliga samverkanspartner som ska ha nytta av metodiken. Det ska helt enkelt mynna ut i ett nytt arbetssätt.

 

Vad är projektstatus just nu?

– För tillfället befinner vi oss i en analysfas där vi undersöker målgruppens behov. Vi tittar också på olika vägar för att möta dem, till exempel olika former av nätverk. Parallellt har vi börjat bjuda in bolag för insatser under hösten -20 och våren -21, men det finns ingenting som hindrar att man tar direkt kontakt med oss redan nu, säger Annette Wendin.

 

Under resans gång har projektgruppen kunnat se flera spännande – och kanske lite överraskande – saker som inte tidigare var så känt kring målgruppen utrikes födda företagskvinnor.

– Vi ser att den arketypiska bilden av målgruppen utmanas. Många har en uppfattning om att den här gruppen driver nagelstudios och skönhetssalonger, men vi kan se att det snarare handlar om företagsstödjande B2B-tjänster, till exempel redovisnings- och digitaliseringskonsulter. Det här är något som måste verifieras ytterligare med en fördjupad analys men vi misstänker att det finns en miss-match mellan vad målgruppen vill ha och vad stödsystemet tror att de vill ha.

 

Vad är din roll i projektet?

– Som projektledare är det jag som leder arbetet och ser till att planerade uppgifter genomförs, att vi har rätt och tillräckligt med resurser i projektet. Idag är vi ett team på tio personer med olika kompetenser som på olika sätt bidrar, där förutom vi på Almi även organisationen Jämställd Utveckling i Skåne ingår. Vi driver Equal Business Growth med dem och de har unik kunskap om just jämställdhetsfrågor, avslutar Annette Wendin.