Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
4 december 2018

Lån från Almi gav lyftkraft

Patrik Mårtensson, RM Kranar
Patrik Mårtensson och hans RM Kranar utför alla typer av tunga lyft.

Hur går det till när Almi, banken och kunden tillsammans syr ihop en lånelösning? Häng med på företaget RM Kranars låneresa.

 

RM Kranar körde igång i Malmö på 80-talet. Flytt av maskiner, hus, kassaskåp – ja alla former av tunga lyft har varit huvudverksamheten sedan starten. Kunderna är byggföretag, ventilationsfirmor, industrier men även privatpersoner. Med flexibla och snabba lösningar har RM Kranar nöjda och trogna kunder i hela Malmöområdet.

 

2012 kom tiden för ett generationsskifte. Nuvarande vd Patrik Mårtensson, tillsammans med två externa delägare, skulle köpa ut grundarna, tillika Patriks föräldrar.

– Jag hade jobbat i bolaget under lång tid och det föll sig naturligt att jag skulle ta över. Mina föräldrar ville förstås ha betalt men jag hade ingen historik hos banken. Banken var positiva till att finansiera en del av behovet och vi hade en egen insats att sätta in, men vi behövde mer pengar för att kunna göra förvärvet. Vi fick då rådet att vända oss till Almi, eftersom Almi kan ta en högre risk, berättar Patrik Mårtensson.

 

Ur Almis perspektiv syntes tydlig potential i RM Kranar och i Patrik som entreprenör.

– Vårt fokus är i huvudsak på entreprenören och dennes förmåga att driva företag. Det, i kombination med bra, tydligt ekonomiskt underlag låg som grund för vår bedömning, säger Eva Johnsson, rådgivare  på Almi Skåne.

RM Kranar lyfter båt
De viktigaste faktorerna är hårt arbete och bra personal som är framåtdrivna och har en positiv attityd
Patrik Mårtensson, vd RM Kranar

Med förvärvskredit från Almi fick de nya ägarna således grönt ljus för lån även hos banken – verksamheten kunde köpas ut och vidareutvecklas i ny regi.

 – Det har hänt en hel del. Vi har vuxit med cirka en person om året. Idag är vi åtta stycken. Omsättningen har ökat från fem till 25 miljoner. De viktigaste faktorerna är hårt arbete och bra personal som är framåtdrivna och har en positiv attityd, säger Patrik Mårtensson.

 

Varje affär är unik men ur bankens perspektiv finns det något förenklat tre faktorer som spelar in för att bevilja lån i en den här typen av fall. Det menar Anders Larsson, företagsrådgivare på SEB.

 – Det första är vårt förtroende för entreprenören, det vill säga om vi tror på idén och ambitionen hos honom eller henne. Det andra är kassaflödet i den verksamhet som ska förvärvas och det tredje är vilken säkerhet vi kan få. När vi då har ett stort förtroende för företagaren men när det finns begränsningar gällande egeninsatser och hög risk så har vi alltid Almi i bakhuvudet. Almi kan ju bidra med ”smörjmedel” som möjliggör att vi kan göra en affär med kunden, säger han.

 

2017 var det dags för en ny affär, då Patrik var redo för att köpa ut de två andra delägarna. Även den här gången var det läge för en lösning tillsammans med Almi och banken.

 – Det gick ännu smidigare än första gången. Dels för att vi nu hade en bra historik hos både banken och Almi och dels för att vi hade fina siffror hela vägen, säger Patrik Mårtensson.

 

Eget kapital räckte en bit, övrigt finansieringsbehov kom från banken och Almi.

 – Under resans gång såg vi att verksamheten hade utvecklats positivt. Samtidigt rör det sig om en investeringstung verksamhet med kapitalkrävande produkter – kranar och kranbilar. Med en relativt stor kreditportfölj kände jag att Almi behövde vara med på resan även den här gången, säger Anders Larsson, och fortsätter:

 

– Genom att ta in Almi i processen i ett tidigt skede så ökar helt enkelt möjligheterna för oss att göra affärer där det finns en något högre risk.

 

För Patrik Mårtensson finns mycket på agendan för företagets fortsatta utveckling.

 – I och med att vi växer så har vi börjat få platsbrist. Därför ska vi flytta till, nya större lokaler med egen tvätthall. Nu har vi kommit till en punkt då vi står på egna ben vilket känns mycket skönt, säger han.