Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
6 december 2019

Mål & Vägval - så når du visionen

Rober Jäderkvist, Aktiverum
Robert Jäderkvist driver Studio Aktiverum i Helsingborg. Med Mål & Vägval har han fått en bra översikt över företagets utmaningar och en bra handlingsplan att lösa dem.

Överblick, konkret handlingsplan och tydligt målfokus. Så kan Almis affärsutvecklingstjänst Mål & Vägval beskrivas. Under två tillfällen får företagare både en strategisk plan och handfasta tips kring hur bolagets vision kan uppnås.


– Mål & Vägval passar i princip alla företag som står inför något typ av vägskäl och som har vilja och driv att växa och utvecklas, säger Tina Karlsson, rådgivare på Almi Skåne.

 

Totalt består programmet av två workshops om cirka 1,5–2 timmar vardera. Under den första workshopen får företagaren hjälp att skapa en målmatris, där målet identifieras samt vilka steg och åtgärder som behövs för att nå dit.

– Man jobbar sig bakåt från det satta målet. Målet kan till exempel vara att man behöver rekrytera, skapa en ny säljstruktur eller vill ta sig in på internationella marknader. Utifrån det skapar man målmatrisen och får på så sätt en tydlig visuell bild av hur och vad man ska prioritera för att förverkliga visionen, säger Tina Karlsson.

 

Den andra workshopen, som brukar hållas 3–6 veckor senare, innebär en uppföljning och vidare diskussion baserat på vad målmatrisen visar. Detta resulterar i en konkret handlingsplan, som är redo att börja omsättas.

– Den vanligaste reaktionen på Mål & Vägval är att företagaren säger ”Wow, vad häftigt!”. Det är väldigt uppskattat att få den där överblicken på ett papper kopplat till konkreta åtgärder.

 

Med Mål & Vägval får företagaren också en mer nyanserad bild av sina behov, där det man trodde var viktigt kanske är mindre viktigt – och tvärtom, menar Tina Karlsson.

– Det kan till exempel vara att man har siktet inställt på att man ska rekrytera en programmerare, eftersom man har identifierat det som en viktig pusselbit. Men när målmatrisen växer fram så ser man att det övergripande målet är att växa till 50 anställda. Så egentligen var det inte rekrytering av en programmerare som var utmaningen, utan snarare att anställa en HR-funktion för att klara av att växa till 50, säger hon.

 

Robert Jäderkvist driver tränings- och spaanläggningen Studio Aktiverum i Helsingborg. För hans del har Mål & Vägval varit mycket givande.

– Genom våra möten har vi kunnat etablera samsyn i ledningen och vi har utifrån det gemensamt hittat vägar framåt i verksamheten. I diskussionerna har vi tydliggjort våra mest prioriterade behov och problem och kunnat lösa dessa på ett bra sätt, säger han.

 

En annan som också kan vittna om fördelarna med Mål & Vägval är Jens Wallin. Han driver familjeföretaget Solgården i Trelleborg, en verksamhet inriktad på odling och försäljning av blommor. Jens har deltagit i workshopparna tillsammans med ledningsgruppen.

– Vi hade en del idéer när vi kom i kontakt med Almi, dessa idéer började vi tro på efter en del samtal och proffsig hjälp av Tina. Man får en överblick vart man skall börja samt hur man sedan går vidare. Mål & Vägval hjälper oss med att se vårt företag uppifrån och diskutera de frågor som vi till vardags inte tänker på, säger han och fortsätter:

 

– Den största utmaningen är nog att gå ifrån det där med att ”vi har alltid gjort så här”, och våga tänka nytt. Det är väldigt lätt att man faller tillbaka på tidigare spår, men med Mål & Vägval får bra hjälp med att hålla rätt fokus och hjälp med att se sina roller. Då inser man ganska snabbt vad man behöver jobba med.

Jens Wallin, Solgården.
Jens Wallin och hans familj driver Solgården i Trelleborg. Mål & Vägval har varit ett bra sätt för dem att se verksamheten ur nya perspektiv och ta sig ur gamla hjulspår.

Mål & Vägval kostar 3000 kronor och fungerar både för enskilda företagare och för till exempel en ledningsgrupp. Det är också ett utmärkt första steg för att sedan bygga på med ytterligare affärsutvecklingstjänster från Almi.

– Bland annat vår Växa Smart Coaching är en naturlig fortsättning där man tillsammans med en erfaren Almi-rådgivare kan förfina och ytterligare utveckla den plan och målmatris som man tagit fram under Mål & Vägval, avslutar Tina Karlsson.