Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Fokus på utrikes födda kvinnor

Equal Business Growth

NYHET 2021

2021 breddar vi kriterierna för Equal Business Growth! Det innebär att även du som är företagare utan anställda har möjlighet att ansöka om plats i programmet!

 

Coronakrisen har tvingat många företagare att tänka överlevnad istället för tillväxt. Nu är det viktigare än någonsin att fokusera på omställning – Equal Business Growth ger dig verktygen att ställa om och rusta ditt företag för nya utmaningar, med ett utökat program med fler workshops om omställning och hållbarhet.

Om Almi

 

Almi bildades 1994 och ägs av den svenska staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 

Vi erbjuder lån och rådgivning till små och medelstora företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi investerar även riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

 

Vi hjälper dig att få ditt företag och dina idéer att växa. Och vi vet att grupper som består av människor med skilda erfarenheter och perspektiv är mer effektiva och dynamiska än grupper som består av alltför lika individer. På Almi arbetar vi därför för att främja ökad mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter inom alla områden och perspektiv. 

Om Equal Business Growth

 

Equal Business Growth är ett unikt program som pågår 2020-21 med affärsutveckling, workshops, vd-grupp, individuell business coaching och ett exklusivt nätverk för dig och ditt företag. Målet är att du ska få ditt företag att växa och utvecklas. Du träffar andra likasinnade företagsledare att diskutera dina utmaningar med. 

 

Programmets innehåll:

  • Affärsutvecklande workshops där Du skapar strategiska handlingsplaner med olika fokus
  • Individuell business coaching
  • VD-grupper för erfarenhetsutbyte och problemlösning
  • Mentorprogram för tillväxt och nätverkande

Du väljer själv vilka delar du vill delta i. Samtidigt har du hela tiden tillgång till individuell business coaching.

 

Programmet är kostnadsfritt men du investerar Din tid och Ditt engagemang. Programmet är coronaanpassat och workshops och träffar ges digitalt. 

 

Vem kan delta?

  • Företag som drivs av utrikes födda kvinnor
  • Företag med 0 eller fler anställda
  • Företaget ska ha en vilja att växa och utvecklas

Är det du? Välkommen med din intresseanmälan! 

 

Därefter kontaktar vi dig för kartläggning av dina behov. 

 

Vill du veta mer om Equal Business Growth? Kontakta någon av våra rådgivare

Fakta om Equal Business Growth

Studier visar att företag som drivs av utrikes födda kvinnor har en stor vilja att växa och i hög grad anställer fler. Samtidigt vet vi, att dessa företag inte får del av det offentligfinansierade stödsystemet i samma utsträckning som andra företag.

 

Under 2020-2021 driver Almi projektet Equal Business Growth, med uppdraget att genomföra extraordinära insatser för att den här målgruppen ska växla upp sina verksamheter. Satsningen är en del av regeringsuppdraget "Att främja utrikes födda kvinnors företagande" och finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne och Almi Skåne.