Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
2 april 2023

Väx med oss

Vill du öka omsättningen i ditt företag och växa? Vi hjälper dig att hitta nyckeln till lönsamhet i just din verksamhet och guidar dig hela vägen. 

Ibland är det svårt att veta var man ska börja. Är det mer personal som ska till? I så fall, vilken typ av kompetens? Kanske företaget behöver digitaliseras, internationaliseras eller utveckla sin affärsmodell? Eller ställa om till en grönare produktion. I projekt FOKUS TILLVÄXT hjälper vi dig att hitta nyckeln till lönsamhet, här och nu, och förser dig med resurserna som krävs för att nå dit. Utan att det kostar dig någonting. Allt du och ditt företag behöver göra, är att vilja växa.


Så funkar det
Vi börjar med en nuläges- och behovsanalys för att hitta och prioritera företagets behov och utmaningar. Utifrån analysen får du sedan kontakt med en lämplig företagsrådgivare på Almi inom aktuellt tillväxtområde. Rådgivaren lotsar dig till rätt experter, samordnar insatser och finns där även som bollplank genom hela processen.

 

Vi hjälper dig hitta utvecklingspotentialen i ditt företag

Utifrån nuläges- och behovsanalysen får du en individuell rådgivning, varpå du lotsas vidare till externa rådgivare för experthjälp inom det område ditt företag behöver utveckla för att nå tillväxt. Det kan handla om affärsutveckling, internationalisering, digitalisering, hållbarhet eller kompetensutveckling.

 

Internationalisering

Regional exportsamverkan Skåne (Business Sweden, Almi, Exportkreditnämnden, Invest in Skåne, Enterprise Europe Network) stärker ditt företags internationaliseringsförmåga och hjälper dig att ta ditt första eller nästa steg på nya marknader. 

 

Hållbarhet
Almi, IUC Syd, Sustainable Business Hub och RISE ger dig kunskap och verktyg för att stärka företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

 

Digitalisering
Almi, Kunskapspartner, Mobile Heights och Media Evolution ger dig kunskap och verktyg för att stärka företagets digitaliseringsförmåga och utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden och digitala affärsmodeller.

 

Affärsutveckling
Med hjälp av Almi och andra aktörer, får du en djupare kunskap i hur du skapar ökad lönsamhet i bolaget genom att kontrollera interna flöden och planera för långsiktig tillväxt.

 

Kompetensutveckling
Med hjälp av bland andra Almi och IUC Syd får du hjälp med att kartlägga företagets kompetensbehov och hitta de nyckelkompetenser som bedöms ge ditt företag ökad tillväxt och produktivitet. 

Frågor om Fokus Tillväxt?:

Kontakta Märta Unger, företagsrådgivare på Almi

Kontakta Märta

Boka ett möte med Almis rådgivare
Vi ses digitalt eller fysiskt för att prata mer om dina behov och hur projekt FOKUS TILLVÄXT kan hjälpa dig. Mötet är helt kostnadsfritt.

 

Till mötesbokningen

 

Ett samarbete mellan Region Skåne och Almi
FOKUS TILLVÄXT är ett projekt Region Skåne initierat tillsammans med Almi Skåne och andra företagsfrämjande aktörer i Skåne, för att hjälpa skånska företag att växa och öka sin lönsamhet. Almi har stor erfarenhet av tillväxtresor och har hjälpt många entreprenörer som du till framgång.

 

Se projektet på Region Skånes hemsida