Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
1000-tals företag tar årligen del av Almis affärsutveckling

Affärsutveckling

Många tror att tillgång till pengar är det enda sättet att utveckla och få sitt företag att växa – men det finns mängder av faktorer som påverkar. Det kan vara allt från justeringar i lagerhållning, till hur du pratar med dina kunder.

Vi har jobbat nära företag sedan 1994, vilket har lärt oss en hel del om vad som krävs för att lyckas. Som statligt bolag har vi dessutom inget eget vinstintresse, så du kan vara säker på att vi sätter ditt företags utveckling främst.

Vad innebär Almis affärsutveckling?

Att jobba aktivt med affärsutveckling är en nyckel till att bli framgångsrik. För att stötta dig i ditt utvecklingsarbete använder vi oss av beprövade verktyg och arbetsmetoder, det kan ske både individuellt och i grupper av andra företagare i samma situation. Det passar oavsett om ditt företag är i startfas, Starta smart, eller om du är redo att ta nästa steg, Växa smart, för att växa ytterligare.

 

Det handlar om att titta på allt ifrån dina mål, din affär och din omvärld som sedan leder till olika konkreta aktiviteter för att få företaget att ta nästa steg.

 

Oavsett var ditt företag befinner sig utgår vi alltid från dina önskemål och behov. Våra rådgivare har en bred kompetens inom företagande för att på bästa sätt kunna möta de behov just ditt företag har. Och har vi inte kompetensen själva så kan vi hjälpa dig att hitta rätt aktör. 

 

Vi har två varianter att lära känna varandra, beroende på hur stort ditt företag är och vilka behov du har.

Utvecklingsdialog
- inspirerande möte med fokus på ditt företags nuläge

Utvecklingsdialogen passar alla företag som kommit igång, oavsett fas och bransch, och är ett inspirerande möte där du i dialog med en din rådgivare diskuterar kring nuläge, styrkor, svagheter, ambitioner och prioriteringar framåt. Du får en kort men kärnfull summering av nuläget samt prioritering av områden att arbeta vidare med.

 

Dialogen avslutas med en diskussion om nästa steg. Vilka andra aktörer eller experter bör kontaktas? Vad kan Almi erbjuda? 

Nuläge och inspiration
- för lite större företag

Har du ett företag med fler än 10 anställda och önskar lära dig mer om hur du kan få ditt företag att växa finns Nuläge och inspiration. Här identifieras områden som är viktiga för företagets fortsatta utveckling. Workhopen ger en samlad bild av företagets nuläge och en tydlig prioritering av de utvecklingsområden som är avgörande för fortsatt framgång. Almi håller i diskussionerna och ger verktygen men det är ni som har svaren och prioriteringarna. Detta kan passa vid en kickoff eller för att skapa samsyn i ledningsgruppen. 

 

Processen består av tre delar:

 

  • en intervju med VD
  • intervjuer med 3-5 utvalda medarbetare
  • en avslutande och summerande workshop med ledningsgrupp/nyckelpersoner.

De två första delarna tar cirka två timmar vardera och den avslutande workshopen tar cirka 4 timmar. 

 

Målet är att öka din och dina nyckelpersoners kunskap om vad som utmärker företag som växer samt att prioriterade områden för det fortsatta utvecklingsarbetet tas fram. Workshopformatet skapar dessutom samsyn mellan nyckelpersonerna i ditt företag och ger energi inför fortsatt arbete.

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Vem kan ta del av Almis affärs-
utveckling?

Almi vänder sig till företag i alla faser: från en idé att bygga ett företag till dig som redan har ett etablerat företag som du vill fortsätta utveckla. 

 

 

Affärsmodell 

I vår affärsutveckling utgår vi från modeller som beskriver ditt företags affärsmodell. Befinner du dig i starfas så är Lean Canvas bäst, övriga faser passar Business model canvas bäst.