Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
1000-tals företag tar årligen del av Almis affärsutveckling

Affärsutveckling

Många tror att tillgång till pengar är det enda sättet att utveckla och få sitt företag att växa – men det finns mängder av faktorer som påverkar. Det kan vara allt från justeringar i lagerhållning, till hur du pratar med dina kunder.

Vi har jobbat nära företag sedan 1994, vilket har lärt oss en hel del om vad som krävs för att lyckas. Som statligt bolag har vi dessutom inget eget vinstintresse, så du kan vara säker på att vi sätter ditt företags utveckling främst.

Vad innebär Almis affärsutveckling?

Att jobba aktivt med affärsutveckling är en nyckel till att bli framgångsrik. För att stötta dig i ditt utvecklingsarbete använder vi oss av beprövade verktyg och arbetsmetoder, det kan ske både individuellt och i grupper av andra företagare i samma situation. Det passar oavsett om ditt företag är i startfas, Starta smart, eller om du är redo att ta nästa steg, Växa smart, för att växa ytterligare.

 

Det handlar om att titta på allt ifrån dina mål, din affär och din omvärld som sedan leder till olika konkreta aktiviteter för att få företaget att ta nästa steg.

 

Oavsett var ditt företag befinner sig utgår vi alltid från dina önskemål och behov. Våra rådgivare har en bred kompetens inom företagande för att på bästa sätt kunna möta de behov just ditt företag har. Och har vi inte kompetensen själva så kan vi hjälpa dig att hitta rätt aktör. 

 

Vi har två varianter att lära känna varandra, beroende på hur stort ditt företag är och vilka behov du har.

Utvecklingsdialog
- inspirerande möte med fokus på ditt företags nuläge

Utvecklingsdialogen passar alla företag som kommit igång, oavsett fas och bransch, och är ett inspirerande möte där du i dialog med en din rådgivare diskuterar kring nuläge, styrkor, svagheter, ambitioner och prioriteringar framåt. Du får en kort men kärnfull summering av nuläget samt prioritering av områden att arbeta vidare med.

 

Dialogen avslutas med en diskussion om nästa steg. Vilka andra aktörer eller experter bör kontaktas? Vad kan Almi erbjuda? 

Vem kan ta del av Almis affärs-
utveckling?

Almi vänder sig till företag i alla faser: från en idé att bygga ett företag till dig som redan har ett etablerat företag som du vill fortsätta utveckla. 

 

 

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Affärsmodell 

I vår affärsutveckling utgår vi från modeller som beskriver ditt företags affärsmodell. Befinner du dig i starfas så är Lean Canvas bäst, övriga faser passar Business model canvas bäst. 

Affärsutveckling inom Almi

 

Hållbar omställning

Har du ett företag som vill utvecklas mot en hållbar omställning? Just nu söker vi företag som har en stark vilja att utvecklas och är villiga att satsa tid på insatser som leder till en hållbar omställning och en ökad hållbar tillväxt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Internationella Affärer

Vi är övertygade om att ambitiösa företag kan växa och utvecklas snabbare om de får stöttning av kunniga rådgivare, ta del av andras erfarenheter och kontakter samt ges möjlighet till ekonomiskt stöd.

Mikrostöd

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Nu kan du ansöka om Mikrostöd som hjälper dig på vägen! Du får dessutom rådgivning från Almis erfarna rådgivare.

Utvecklingscheckar

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Nu kan du ansöka om utvecklingscheckar som tar ditt företag till en ny nivå! Du får dessutom rådgivning från Almis erfarna rådgivare.

Omställningscheckar

Vill du ha stöd i ditt företags omställningsresa till följd av coronapandemin? Nu kan du ansöka om Omställningscheckar som är framtagna för att stödja insatser inom hållbar omställning, digitalisering, innovation eller internationalisering. Du får dessutom rådgivning av Almis erfarna rådgivare!

Starta Smart Workshops

Vill du starta ett nytt företag? Har du en idé om en innovativ produkt, tjänst eller affärsmodell? Vill du utveckla ditt nystartade företag så att det blir framgångsrikt, lönsamt och långsiktigt hållbart? Då ska du ansöka till Starta Smart workshops!

Utvecklingsprogram för underleverantörer och tillverkningsindustrin

Ett inspirerande utvecklingsprogram som riktar sig till underleverantörer och företag inom tillverkningsindustrin som vill växa! Det erbjuds träffar med föreläsningar, studiebesök och erfarenhetsutbyten och dessutom ingår individuell rådgivning och möjlighet att följa med på en avslutande studieresa till Tyskland.

Mentorprogram i Kronobergs län

Avslutade insatser och projekt

Här har vi samlat ett urval av insatser och projekt som har drivits av Almi Kronoberg men som du är avslutade.