Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Gör ditt företag redo för framtiden
- vi hjälper dig att gå från ord till handling

Affärsutveckling med fokus på framtidens företag

Visste du att 99% av Sveriges alla företag är små eller medelstora? Och att fyra av fem jobb skapas i små företag? Inte så konstigt att vi tycker att ni företagare är det viktigaste vi har och att vi vill att det ska gå bra för dig och ditt företag!

Ett företag som växer och utvecklas är ett företag som mår bra och precis som du, vill vi att ditt företag ska finnas kvar och blomstra även i framtiden. Ditt företag behöver också utvecklas, Almi hjälper dig att gå från ord till handling genom att identifiera möjligheterna och utmaningarna i just ditt företag. På så vis kommer du att stå bättre rustad för framtiden.

Det kan handla om

Jag behöver finansiering

Att bygga och utveckla företag kräver kapital och ibland kan du behöva ta in externt tillskott till kassan. Almi har flera olika finansieringsmöjligheter och tillsammans hittar vi den form som passar ditt företag bäst.

Så kan din resa med Almi se ut

Allt börjar med ett samtal där du tillsammans med en rådgivare tittar på ditt företags unika behov. Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren: Hur ser ditt nuläge ut? Vad har du för mål – på kort och på lång sikt? Hur är dina förutsättningar för att nå dit? Vad är ditt nästa steg? Har du tid att avsätta för att genomföra förändringarna?

Ibland är det inte vi som har den lösning du behöver 

Almi är ett samhällsägt bolag och vårt uppdrag är att det ska gå bra för dig och Sveriges företagare. Ibland är det inte vi som har den lösning som du behöver just nu. Då kan vi tack vare vårt stora nätverk hjälpa dig vidare genom att hänvisa till en annan aktör som kan hjälpa dig med ditt fortsatta arbetet.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?
 
Konversation i stor grupp

Affärsutveckling i grupp

Ta ditt företag till nästa nivå! I affärsutveckling i grupp jobbar du fokuserat med ditt företags utveckling och får ett regelbundet erfarenhetsutbyte med andra företag som också har tillväxtambitioner.
Fyra personer som sitter kring ett bord och samtalar

Individuell affärsrådgivning

Vill du få in ett externt perspektiv i diskussionen kring ditt företags utveckling? Vill du ha ett stöd i att gå från målbild till konkret handling? Då kan Almis individuella affärsrådgivning vara någonting för dig!
Kvinna i kontorsmiljö

Qbusiness

Särskild satsning för kvinnors företagande. Vi vill ge kunskap och möjlighet att hitta nya kontakter med andra företagande kvinnor. Inspireras av hur andra fått sina företag att växa och utvecklas.
Bro i luften

Utveckla ditt företag på bredd och djup

Ta del av kunskap som vilar på vetenskaplig grund! Få insyn i hur studenter kan bidra till er utveckling!
Mentorprogrammet

Mentorprogrammet

Matchas med en erfaren mentor att diskutera din utveckling med eller var själv mentor och dela din expertis. Stärk dina förutsättningar för måluppfyllelse och företagstillväxt.
Mynt på ett bord

CFOrum

Nätverket för dig som har rollen som CFO, ekonomiansvarig eller motsvarande och vill få inspiration, erfarenhetsutbyte och ny kunskap.
Exporum - Regionalt Forum för Exportföretag

Exporum

Nätverket ”Exporum” består av Östgötaföretag som alla har en betydande internationell verksamhet. Vi genomför fyra till fem träffar per säsong. Är du och ditt företag intresserade av att vara med?

Enterprise Europe Network

Hjälper ditt företag ut på nya marknader internationellt.