Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
1000-tals företag tar årligen del av Almis affärsutveckling

Affärsutveckling

Många tror att tillgång till pengar är det enda sättet att utveckla och få sitt företag att växa – men det finns mängder av faktorer som påverkar. Det kan vara allt från justeringar i lagerhållning, till hur du pratar med dina kunder.

Vi har jobbat nära företag sedan 1994, vilket har lärt oss en hel del om vad som krävs för att lyckas. Som statligt bolag har vi dessutom inget eget vinstintresse, så du kan vara säker på att vi sätter ditt företags utveckling främst.

Vad innebär Almis affärsutveckling?

Att jobba aktivt med affärsutveckling är en nyckel till att bli framgångsrik. För att stötta dig i ditt utvecklingsarbete använder vi oss av beprövade verktyg och arbetsmetoder, det kan ske både individuellt och i grupper av andra företagare i samma situation. Det passar oavsett om ditt företag är i startfas, Starta smart, eller om du är redo att ta nästa steg, Växa smart, för att växa ytterligare.

 

Det handlar om att titta på allt ifrån dina mål, din affär och din omvärld som sedan leder till olika konkreta aktiviteter för att få företaget att ta nästa steg.

 

Oavsett var ditt företag befinner sig utgår vi alltid från dina önskemål och behov. Våra rådgivare har en bred kompetens inom företagande för att på bästa sätt kunna möta de behov just ditt företag har. Och har vi inte kompetensen själva så kan vi hjälpa dig att hitta rätt aktör. 

 

Vi har två varianter att lära känna varandra, beroende på hur stort ditt företag är och vilka behov du har.

Utvecklingsdialog
- inspirerande möte med fokus på ditt företags nuläge

Utvecklingsdialogen passar alla företag som kommit igång, oavsett fas och bransch, och är ett inspirerande möte där du i dialog med en din rådgivare diskuterar kring nuläge, styrkor, svagheter, ambitioner och prioriteringar framåt. Du får en kort men kärnfull summering av nuläget samt prioritering av områden att arbeta vidare med.

 

Dialogen avslutas med en diskussion om nästa steg. Vilka andra aktörer eller experter bör kontaktas? Vad kan Almi erbjuda? 

Vem kan ta del av Almis affärs-
utveckling?

Almi vänder sig till företag i alla faser: från en idé att bygga ett företag till dig som redan har ett etablerat företag som du vill fortsätta utveckla. 

 

 

Framtidsdialog – rusta ditt företag för framtiden

När du tar del av affärstutvecklingstjänster eller ansöker om finansiering från Almi kommer du att ha en Framtidsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus. Hållbarhet har nämligen gått från att vara ett ”bra att ha” till en nödvändighet då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här Framtidsdialogen kommer in.

 

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med din rådgivare har du en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

 

Pris: kostnadsfritt
Tid: 10-20 minuter förberedelse digitalt + cirka en timme med din rådgivare.

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Affärsutveckling inom Almi

 

Affärsutveckling i grupp - För en hållbar besöksnäring och handel

Driver du företag inom besöksnäringen i Västmanland eller Örebro län? Vill du sälja mer? Få bättre lönsamhet? Vill du träffa andra i liknande situation och utvecklas tillsammans? Då är Almis erbjudande Affärsutveckling i grupp, speciellt framtaget för företag i besöksnäringen och handeln någonting för dig. Deltagandet är kostnadsfritt och innehåller både gruppträffar och individuell coachning.

Hållbar omställning ÖMS

De flesta företag har på ett eller annat sätt blivit påverkade av Covid-19 och sett hur viktigt det är att ha ett hållbart företagande samt hänga med i den digitala utvecklingen. Genom vårt projekt Hållbar Omställning ÖMS har vi nu extra möjligheter att hjälpa dig med dessa områden.

Vill du växa internationellt?

Vi vägleder små- och medelstora företag som vill ut på den internationella marknaden.

Influencernätverk Västmanland

Är du aktiv inom och arbetar med dina sociala kanaler i Västmanland? Välkommen att delta i vårt nätverk för influencers!

Professionellt nätverk för kvinnor - By women B

Är du vd eller beslutsfattare och kvinna? Välkommen då till Almi Mälardalens professionella nätverk för kvinnor. Här träffar du andra i samma situation som du själv och syftet med nätverket är att skapa en arena för att kunna utbyta erfarenheter, dela kunskap och öppna dörrar för varandra - för att i förlängningen skapa tillväxt i deltagarnas företag.

Strategigrupp - digitalisering Västmanlands län

Använd digital teknik för att utveckla dina affärer!

Innovationsrådet Västmanland

Innovationsrådet samordnar innovationssystemets olika aktörer för att hitta idéer/idégivare och gemensamt stödja innovativa projekt inom regionen.

Regional exportsamverkan

Vi hjälper dig utanför Sveriges gränser!

Företagsjouren

Har du ett företag som har drabbats av Coronavirusets effekter? Välkommen att ringa Företagsjouren som är en neutral förmedlare av kontakter och information till Örebro och Västmanlands läns företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar. Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering.