Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Gör ditt företag redo för framtiden
- vi hjälper dig att gå från ord till handling

Affärsutveckling med fokus på framtidens företag

Visste du att 99% av Sveriges alla företag är små eller medelstora? Och att fyra av fem jobb skapas i små företag? Inte så konstigt att vi tycker att ni företagare är det viktigaste vi har och att vi vill att det ska gå bra för dig och ditt företag!

Ett företag som växer och utvecklas är ett företag som mår bra och precis som du, vill vi att ditt företag ska finnas kvar och blomstra även i framtiden. Ditt företag behöver också utvecklas, Almi hjälper dig att gå från ord till handling genom att identifiera möjligheterna och utmaningarna i just ditt företag. På så vis kommer du att stå bättre rustad för framtiden.

Det kan handla om

Jag behöver finansiering

Att bygga och utveckla företag kräver kapital och ibland kan du behöva ta in externt tillskott till kassan. Almi har flera olika finansieringsmöjligheter och tillsammans hittar vi den form som passar ditt företag bäst.

Så kan din resa med Almi se ut

Allt börjar med ett samtal där du tillsammans med en rådgivare tittar på ditt företags unika behov. Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren: Hur ser ditt nuläge ut? Vad har du för mål – på kort och på lång sikt? Hur är dina förutsättningar för att nå dit? Vad är ditt nästa steg? Har du tid att avsätta för att genomföra förändringarna?

Ibland är det inte vi som har den lösning du behöver 

Almi är ett samhällsägt bolag och vårt uppdrag är att det ska gå bra för dig och Sveriges företagare. Ibland är det inte vi som har den lösning som du behöver just nu. Då kan vi tack vare vårt stora nätverk hjälpa dig vidare genom att hänvisa till en annan aktör som kan hjälpa dig med ditt fortsatta arbetet.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?
 

Affärsutveckling i grupp - För en hållbar besöksnäring och handel

Driver du företag inom besöksnäringen i Västmanland eller Örebro län? Vill du sälja mer? Få bättre lönsamhet? Vill du träffa andra i liknande situation och utvecklas tillsammans? Då är Almis erbjudande Affärsutveckling i grupp, speciellt framtaget för företag i besöksnäringen och handeln någonting för dig. Deltagandet är kostnadsfritt och innehåller både gruppträffar och individuell coachning.

Hållbar omställning ÖMS

De flesta företag har på ett eller annat sätt blivit påverkade av Covid-19 och sett hur viktigt det är att ha ett hållbart företagande samt hänga med i den digitala utvecklingen. Genom vårt projekt Hållbar Omställning ÖMS har vi nu extra möjligheter att hjälpa dig med dessa områden.

Vill du växa internationellt?

Vi vägleder små- och medelstora företag som vill ut på den internationella marknaden.

Strategigrupp - digitalisering Västmanlands län

Använd digital teknik för att utveckla dina affärer!

Professionellt nätverk för kvinnor - By women B

Är du vd eller beslutsfattare och kvinna? Välkommen då till Almi Mälardalens professionella nätverk för kvinnor. Här träffar du andra i samma situation som du själv och syftet med nätverket är att skapa en arena för att kunna utbyta erfarenheter, dela kunskap och öppna dörrar för varandra - för att i förlängningen skapa tillväxt i deltagarnas företag.

Innovationsrådet Västmanland

Innovationsrådet samordnar innovationssystemets olika aktörer för att hitta idéer/idégivare och gemensamt stödja innovativa projekt inom regionen.

Regional exportsamverkan

Vi hjälper dig utanför Sveriges gränser!

Företagsjouren

Har du ett företag som har drabbats av Coronavirusets effekter? Välkommen att ringa Företagsjouren som är en neutral förmedlare av kontakter och information till Örebro och Västmanlands läns företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar. Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering.