Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Hållbar tillväxt
Ett projekt som medfinansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Dalarna och Region Gävleborg.

Hållbar tillväxt

Ett projekt med målsättning att skapa nya och utveckla befintliga metoder för flexibla insatser och processer för ökad tillväxt och ett bredare och mer jämställt näringsliv.

Projektet anpassas till företagens situation under Coronapandemin

Projektet är utformat för att ge behovsanpassade enskilda insatser till små och medelstora företag oavsett bransch och bakgrund. Konsekvenserna av Corona är ett högre tryck med fler företagare som är i behov av enskilda, snabba insatser. Därför har vi gått över till kortare och mer flexibelt arbetssätt, där rådgivare snabbt ställt om till digitala möten. Vi ser projektet som att det ger goda möjlighet att möta näringslivets utmaningar och behov.

 

Vi arbetar både proaktivt genom att kontakta företagare för Corona-behovsanalys, men också reaktivt med dem som kontaktar oss. De största behoven i företagen nu är att visualisera och simulera ekonomi för framtiden, skapa handlingsplan och modulera affärsmodellen genom finanseringsrådgivning med ev. efterföljande kreditrådgivning och digital coaching utifrån behovet.

 

I en tid av social distansering är det avgörande att företagaren har en digital mognad. Vi tar alla kundmöten via Teams, ett digitalt mötesverktyg för personliga möten likväl som större samlingar. Genom det skapar vi ett lärande och utveckling inom hållbarhet där digitala möjligheter tydligare kan visas. Vi planerar för insatser som VD-grupp, strategigrupper och workshops i digital form.

Projektbeskrivning

Projektet Hållbar tillväxt fokuserar på hållbarhetsfrågor, kvinnors företagande, företagare med utländsk bakgrund och ägarskiften i små och medelstora företag i Dalarnas och Gävleborgs län. Projektet finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden, region Gävleborg och region Dalarna och syftar till att metodutveckla och öka tillväxten med hjälp av kombinationen hållbarhetsarbete, kapital, finansieringsrådgivning och affärsutveckling.

 

Hållbar tillväxt riktar sig till små och medelstora företag i en bredare tillväxtfas, ägarledda företag med ägare över 55 år, företag som leds av kvinnor och personer med utländsk bakgrund samt samarbetspartner och högskolor. Projektet syftar även till en tydlig samverkan med Gävleborg och Dalarnas näringslivskontor och företagsfrämjande aktörer.

 

Målet med Hållbar tillväxt är att metodutveckla processer för ökad, jämlik och varaktig tillväxt samt utveckla processer för hållbarhetsarbete och hållbarhetsrådgivning. Genom det kommer förutsättningarna för en ökad tillväxt och ett bredare och mer jämställt näringsliv i våra regioner bli ännu större.

Kontakt

Paula Fredin

Projektledare / Rådgivare

Paula.fredin@almi.se

0771-55 85 00