Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Beglobal.nu

Projektet Beglobal.nu tar avstamp i behovet att samordna de exportfrämjande insatserna från offentliga aktörer som; Almi, Business Sweden, EKN, Enterprise Europe Network och Science Park med flera.

 

Historiskt har relativt få små och medelstora företag i Jönköpings län lyckats med sin internationalisering då marknadsutveckling och internationalisering är resurs- och tidskrävande processer. Ledtiden för etablering på nya marknader behöver minska, såväl på hemma som på exportmarknader.

 

Projektet Beglobal.nu fokuserar på mer riktade och djupare insatser för tillväxt med fokus på nya marknader och internationalisering.

 

Läs mer om projektet Beglobal.nu här »