Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Fördjupat affärsutvecklingsstöd hållbara affärer

  

Nu har ditt företag chansen att bli ett av de företag som får möjligheten att utveckla sin hållbara affär genom ett anpassat affärsutvecklingsstöd.

Vi vänder oss särskilt till företag med egna produkter och/eller egen tillverkning.

  

Hållbarhet hamnar allt högre på mångas dagordning och länets företag möter såväl ökade kundkrav, legala krav och krav från övriga intressenter så som finansiärer.

 

För att stötta företagen i omställningen till en mer hållbar affär kraftsamlar Almi, med start från april 2022, för att skapa förutsättningar för 50 företag att hitta sina affärsmöjligheter och utvecklingsområden kopplat till hållbarhet.

 

Satsningen finansieras av Europiska Regionalfonden (ERUF), Region Jönköpings län och Almi Jönköping. Tillsammans satsar man drygt 4,5 MSEK i projektet Growing Green för att utveckla hållbara affärer i länets produktägande och tillverkande, små och medelstora företag.  

 

Det här får du

  

Affärsrådgivare / Bollplank

Ensam är inte alltid stark. Vi kopplar en av våra affärsrådgivare till er hållbarhetssatsning och hen stöttar er utveckling och agerar bollplank under projektet. Tillsammans jobbar vi med att reducera risker, identifiera utvecklingsområden och prioritera nya affärsmöjligheter. Affärsrådgivaren har också bra koll på vilka resurser som finns i vår expertpool samt vilka kompetenser övriga företagsfrämjande organisationer har.

 

 

Företagsunik strategiworkshop

Alla medverkande företag erbjuds en strategiworkshop med fokus hållbara affärer inom ramen för projektet. Metodiken bygger på den internationella standarden ISO 26000. Tillsammans arbetar vi med delområden som relevanta hållbarhetsområden, väsentlighetsanalys, GAP-analys och en handlingsplan.

 

 

Behovsanpassade hållbarhetsmoduler

Alla medverkande företag får tillgång till diverse hållbarhetsmoduler som en del i affärsutvecklingsprocessen. Beroende på behoven hos de deltagande företagen sätter vi samman temamoduler där vi med assistans från expertkonsulter stärker vår förmåga inom t.ex. klimatarbete, hållbara värdekedjor, hållbarhetskommunikation etc.

 

Tillgång till expertkonsulter
Ibland uppkommer frågor där vi behöver matcha företags behov med expertkonsulter. Projektet Growing Green har möjlighet att finansiera en inledande insats som syftar till att snabbt överkomma företagsunika utmaningar.

 

Tillgång till företagsnätverk
Genom att samla 50 tillverkande och/eller produktägande företag från Jönköpings län, som alla utvecklar sin hållbara affär, skapas naturligt nya nätverk för kunskapsutbyte, inspiration och best practice.

 

Finansieringscoachning
Som en del i implementeringen av den strategi vi tillsammans arbetar fram finns det möjlighet att söka diverse utvecklingsmedel, investeringsstöd och lånefinansiering som alla skyndar på utvecklingen. Tillsammans med din affärsrådgivare och bollplank hittar vi rätt möjligheter för ditt företag och kan även stötta er i att räkna på den nya affären.

  

Deltagaravgift

5.000 kr inkl. moms. 

 

Deltagaravgiften är kraftigt subventionerad och resterande kostnader betalas av  ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Jönköpings län.

 

 

 

 

 

 

   

Mer information 

Max Sundvall, projektledare

036-30 65 12
max.sundvall@almi.se

Projektledare Max Sundvall
- Genom en kombination av skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, hållbarhetsworkshops, coaching och tillgång till expertkonsulter påskyndar vi företagens omställning till en mer hållbar affär, Max Sundvall, projektledare.

Mer information

 

Max Sundvall, projektledare

max.sundvall@almi.se

036-30 65 12