Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Vill du ta ditt företag ut i världen?
Att ta steget ut på en global marknad skapar frågor som utgår från ditt företags specifika förutsättningar. Är marknaden tillräckligt stor för att motivera en exportsatsning? Vilka lagar behöver jag ha koll på? Vilken rådgivning och finansieringshjälp finns att få? Här hittar du hjälp för att få svar på dina frågor om att starta eller fortsätta ditt företags resa ut på nya marknader.

Regional Exportsamverkan Kalmar län

Vad är det som gör att vissa bolag sticker ut i mängden och klarar sig lite bättre än andra? Handlar det om ett bättre erbjudande till kund? Sättet man gör det på? Eller beror det på entreprenören och teamet bakom verksamheten?
Vi på Almi Företagspartner jobbar med att stötta företag i deras strävan efter att utveckla sina verksamheter. I en allt mer globaliserad värld är internationalisering därför en av nycklarna till vidare konkurrenskraft.

Sverige har en Export- och investeringsstrategi där det bland annat framgår att Sveriges export ska öka, att fler små- och medelstora företag ska exportera men också att Sveriges innovationskraft ska användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft. Allt detta vilar på regeringens ambition att Sverige ska ha en ledande position vad gäller hållbarhet och målen med Agenda 2030.
I samma strategi läggs stort fokus på samverkan för en ökad satsning på export. Fler företag i Sverige ska exportera och då är det inte möjligt att förlita sig på vissa betydande län eller regioner. Hela landet ska öka sin export och vi ska göra det hållbart.
 

Ett led i detta arbete är satsningen på Regional exportsamverkan (RES) för att det ska bli enklare för företag att få rätt stöd i sin internationaliseringsprocess. Detta är vår utgångspunkt när vi nu ska satsa vidare på en Regional Exportsamverkan i Kalmar län.

Det handlar om att få fler företag att förstå fördelarna med en internationalisering, och riskerna med att låta bli
Athinna Papadopoulou, projektledare Regional Exportsamverkan Kalmar län

RES ska arbeta både för dem som redan arbetar internationellt och vill göra vidare satsningar men också med företag som i dagsläget inte arbetar globalt alls. Olika insatser för olika företag på olika platser i sin internationaliseringsresa.
 
RES Kalmar Län består förutom av Almi Företagspartner också av Region Kalmar län, Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden och Business Sweden. Samtliga är organisationer och bolag med ett gemensamt mål, att öka internationaliseringen i regionen och bidra till fler konkurrenskraftiga företag i länet.
Det man tidigt insåg, i samtal med kunder, var att det inte enbart handlar om praktiska åtgärder som konsultcheckar eller affärsutvecklingsinsatser, det krävs en attitydförändring.

Kontakta mig så hjälper jag dig

Karin Darlington

Tf. Projektledare Regional Exportsamverkan Kalmar län

Mobil: 070-468 77 33

E-post: karin.darlington@ekn.se

 

AKTÖRER INOM REGIONAL EXPORTSAMVERKAN KALMAR LÄN