Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Hållbar Omställning

Hållbar omställning

Hållbar omställning är en tvåårig satsning med fokus på att utveckla små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft mot en hållbar omställning. Med denna satsning kan företag baserat på sina behov erbjudas insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för att stödja en hållbar omställning mot tillväxt. 

Syftet är att fler små och medelstora företag i Kronobergs län ska ha förstärkt sin konkurrenskraft och ställt om sin verksamhet genom att spegla marknadens framtida möjligheter inom miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter.


Målgruppen är marknadsetablerade företag med tillväxtpotential och främst 2-49 anställda. Även företag som har fler än 49 anställda kan vara aktuella vilket avgörs vid en individuell bedömning. Maxtaket går dock vid 250 anställda.

Vad företag erbjuds

  • Individuell coachning
  • Deltagande i VD-grupper
  • Workshops
  • Inspirationsträffar

Varför görs satsningen?

Almis roll är att bidra till fler konkurrenskraftiga bolag och vi jobbar kontinuerligt och medvetet med hållbarhet då det ökar förutsättningarna för företagen att lyckas.

 

Satsningen är ett projekt som bygger på prioriteringarna i strukturfondsprogrammet för Småland och öarna samt inriktningen i RUS (den regionala utvecklingsstrategin) för södra Småland. Projektet överensstämmer också i hög utsträckning med den OECD-rapport (OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge, 2012) som genomförts och de förslag till olika satsningar i länet.

Så går det till

Om Hållbar Omställning

Det här är ett samfinansierat projekt där medel till projektet söks från:

För mer information kontakta

Fredrik Fridén

0470-70 74 09

fredrik.friden@almi.se

Intresseanmälan - jag vill veta mer!

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill veta mer om Hållbar Omställning eller lämna en intresseanmälan för ditt företag.
*
*
*
*
*
?