Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Hållbar Omställning

Hållbar omställning

Hållbar omställning är ett tvåårigt (2020-2022) projekt för att utveckla små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft mot en hållbar omställning.

Med detta projekt ser Almi Kronoberg en möjlighet att utifrån företagens behov erbjuda insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för att stödja en hållbar omställning mot tillväxt.


Syftet med projektet är att fler små och medelstora företag i Kronobergs län ska ha förstärkt sin konkurrenskraft och ställt om sin verksamhet genom att spegla marknadens framtida möjligheter inom hållbarhetsaspekterna (miljömässiga, ekonomiska och sociala).


Målgruppen för projektet är marknadsetablerade företag med tillväxtpotential, 2-49 anställda. Även företag som har fler än 49 anställda kan vara aktuella, dock inte fler än 250 anställda.


Arbetssättet inom ramen för Hållbar omställning kommer att vara processorienterat. Företag erbjuds individuell coachning samt deltagande i VD-grupper.


Almis roll är att bidra till fler konkurrenskraftiga bolag och jobbar kontinuerligt och medvetet med hållbarhet då det ökar förutsättningarna för företagen att lyckas.


Projektet bygger på prioriteringarna i strukturfondsprogrammet för Småland och öarna samt inriktningen i RUS (den regionala utvecklingsstrategin) för södra Småland. Projektet överensstämmer också i hög utsträckning med den OECD-rapport (OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge, 2012) som genomförts och de förslag till olika satsningar i länet.

Så går det till

För mer information kontakta

Projektledare Elisabet Forslund

Telefon: 0470-70 74 04

Mail: elisabet.forslund@almi.se