Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Mikroinvestering
För företag som vill till nästa nivå!

Mikroinvestering

Utlysningen för Mikroinvesteringen är stängd men öppnar igen under våren 2022. 

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Då är detta något för dig! Mikroinvesteringen är framtagen för att stödja kostnader för mindre investeringar. Utöver detta får du även rådgivning av Almis erfarna rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets verksamhet och ekonomi.

Företag kan ansöka om en mikroinvestering för högst 60 000 kr – och då motsvarande max 50% av kostnaderna för sökt investering. Företagets medfinansiering får inte bestå av egen tid och/eller egen arbetsinsats. Genomförande av insats får pågå max 9 månader från det att stödet beviljats.

Vem kan söka?

 

 • Företag i Kronobergs län med max 10 anställda 
 • Omsättning: 1 - 10 mkr
 • Företaget ska ha en god ekonomisk ställning

Exempel på godkända investeringar

 

 • Maskiner eller andra inventarier
 • Marknads- och produktutveckling
 • Företagsutveckling, exempelvis inköp av affärssystem
 • Kompetensutveckling

Exempel på vad mikroinvesteringen inte kan användas till

 

 • Löpande kostnader och investeringar som ingår i
  företagets normala drift
 • Annonsering och mässor
 • Investeringar som krävs enligt lagkrav, exempelvis vissa
  certifieringar eller tillstånd
 • Immaterialrättsliga kostnader, exempelvis patentansökan

Att tänka på

 

 • Sökta kostnader får inte ha upparbetats innan stöd beviljats
 • Insatsen får inte snedvrida lokal eller regional konkurrens

Almis erbjudande

 

Tillsammans med Almis erfarna rådgivare får du möjlighet att utvärdera din idé. Du får en grundlig genomgång av företagets verksamhet, ekonomi och hur insatsen skapar nya värden i företaget.

 

Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar, är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i verksamheten. Diskussioner kring hållbarhet blir därför en naturlig del under rådgivningen. Du kommer även bli coachad
under och efter ansökningsprocessen. 

Ansökningsprocessen och viktiga datum för ansökan 

 

 • Utlysningen öppnar den 1 september 2021 och ansöks via Almi
 • Din intresseanmälan måste ha kommit in senast den 12 november för att vi ska kunna behandla den så var gärna ute i god tid
 • Du tilldelas en rådgivning tillsammans med en av Almis rådgivare
 • Ansökan fylls i och skickas in
 • 30/11, 2021: Utlysningen stänger 
 • 27/1, 2022: Beslutsdatum
 • 1/2, 2022: Insatsen beviljas från detta datum och framåt

Om insatsen beviljas

 

 • 1/2, 2022: Från och med nu kan du sätta igång med din insats
 • Regelbunden coachning med Almis rådgivare
 • 31/10, 2022: Insatsen avslutas
 • Senast 30/11, 2022: Slutrapport och rekvirering

För mer information kontakta

Jennifer Carlsson

0470-70 74 22

jennifer.carlsson@almi.se

Vill ditt företag nå till nästa nivå?

Fyll i intresseanmälan nedan så hör någon av våra rådgivare av sig inom kort. 

Hållbarhet

Målen för hållbar utveckling erbjuder stora möjligheter för näringslivet att utveckla sina affärer. Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i sin verksamhet. Fler och fler företag har insett hur deras arbete med de globala målen kan fungera som en hävstång för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Kronoberg.

Mikroinvesteringen är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Kronoberg.

Intresseanmälan - jag vill veta mer om mikroinvesteringen!

Ansökningstiden är nu stängd. Välkommen åter!
*
*
*
*
*
?