Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Mikrostöd
För företag som vill till nästa nivå!

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Då är detta något för dig! Mikrostöd är framtagen för att stödja kostnader för mindre investeringar. Utöver detta erbjuds du även rådgivning av Almis erfarna rådgivare som tillsammans med dig kan gå igenom företagets verksamhet och ekonomi.

Företag kan ansöka om mikrostöd på mellan 10 000 - 30 000 kr – och då motsvarande max 50 % av kostnaderna för sökt investering. Total investering får ej övergå 60 000 kr. Företagets medfinansiering får inte bestå av egen tid och/eller egen arbetsinsats. Genomförande av insats får pågå max 9 månader från det att stödet beviljats.

Vem kan söka?

 

 • Privatägda företag i Kronobergs län med max 10 anställda och som bedrivs med vinstsyfte
 • Omsättning: högst 10 mkr
 • Företaget ska ha en god ekonomisk ställning

För vad kan du söka?

 

 • Stöd kan lämnas till köp av externa tjänster men även till maskiner och inventarier. Stöd lämnas dock ej till sådan utrustning som kan användas privat (t.ex. dator och mobiltelefon).

Exempel på vad stödet kan användas till

 

 • Maskiner eller andra inventarier

 • Marknads- och produktutveckling

 • Företagsutveckling, exempelvis inköp av affärssystem

Stöd lämnas inte till

 

 • Företag som till minst 50 % ägs av ett större företag

 • Företag där företag/ägare/styrelsemedlem har skulder till det offentliga (t.ex. skatt) eller betalningsanmärkningar

 • Företag som har varit på obestånd under det senaste året

 • Utrustning som kan användas privat (t.ex. dator och mobiltelefon)

 • Investeringar till åtgärder som krävs enligt lag, exempelvis vissa certifieringar eller tillstånd

 • Investeringar i fordon

 • Investeringar i byggnationer

 • Annonsering, mässor eller bygga en hemsida

 • Löpande kostnader som ingår i företagets normala drift

 • Immaterialrättsliga kostnader, exempelvis patentansökan

 • Företag där stödet riskerar att snedvrida lokal eller regional konkurrens. (Det kan till exempel gälla detaljhandel, lokala tjänste- och serviceföretag samt bygg- och entreprenadverksamhet).

 • Hobbyverksamhet eller verksamhet som bedrivs i väldigt liten omfattning

 • Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds- eller fiskeföretag (s.k. primärproduktion)

 • Externa tjänster där konsulten/leverantören kan anses vara jävig. Du får inte välja konsult/leverantör som är närstående oavsett om denne avser en juridisk eller en fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Att tänka på

 

 • Inga kostnader man söker för ska upparbetas innan stöd beviljats

Almis erbjudande

 

Tillsammans med Almis erfarna rådgivare får du möjlighet att utvärdera din affärsidé. Du erbjuds genomgång av verksamhet, ekonomi och hur insatsen skapar nya värden i ditt företag.

 

Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar, är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i verksamheten.

Ansökningsprocessen och viktiga datum för ansökan 

 

 • Utlysningen öppnar den 1 april 2022 och ansöks via Almi
 • Fyll i intresseanmälan via formuläret längst ned på sidan så kontaktar vi dig inom kort
 • Bedömningar och beslut sker löpande från 1 april 2022 (obs. inga beslut tas under perioden 15 juni – 15 augusti).

För mer information kontakta

Silvia Estadella

0470-70 74 06
silvia.estadella@almi.se

Vill ditt företag nå till nästa nivå?

Fyll i intresseanmälan nedan så hör någon av våra rådgivare av sig inom kort. 

Hållbarhet

Målen för hållbar utveckling erbjuder stora möjligheter för näringslivet att utveckla sina affärer. Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i sin verksamhet. Fler och fler företag har insett hur deras arbete med de globala målen kan fungera som en hävstång för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Kronoberg.

Mikrostöd är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Kronoberg.

Intresseanmälan - jag vill veta mer om mikroinvesteringen!

Fyll i din intresseanmälan via formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Beskriv kort din verksamhet och vad du söker stöd för (ca 500 ord) under meddelande. Om du har problem med att fylla i eller skicka in intresseanmälan ber vi dig öppna sidan i en ny webbläsare och testa igen på nytt. Om problemet kvarstår kontakta Silvia Estadella, se kontaktuppgifter ovan.
*
*
*
*
*
?