Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Omställningscheckar
För stöd i ditt företags omställningsresa

Vill du ha stöd i ditt företags omställningsresa till följd av coronapandemin? Nu kan du ansöka om Omställningscheckar som är framtagna för att stödja insatser inom hållbar omställning, digitalisering, innovation eller internationalisering. Utöver omställningscheckarna får du även rådgivning av Almis erfarna rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets verksamhet och ekonomi.

Företag kan ansöka om en omställningscheck på mellan 25 000 kr och 200 000 kr – och då motsvarande max 75 % av kostnaderna för sökt insats. Företagets medfinansiering får dock inte bestå av egen tid och/eller egen arbetsinsats. Genomförande av insats får pågå max 12 månader från det att checken beviljats.

Vem kan söka?

 

 • Små och medelstora företag i Kronobergs län med 2-100 anställda (ink. koncerntillhörighet)
 • Omsättning: 1 - 100 mkr (ink. koncerntillhörighet)

För vad kan du söka?

 

 • Externa tjänster

Exempel på vad checken kan användas till

 

Insatser inom hållbar omställning:

 • Genomföra en hållbarhetsanalys av företaget eller dess produkter.

 • Ta fram en hållbarhetsstrategi för företaget.

 • Kartlägga potentialen för att förflytta företaget från en linjär till en cirkulär affärsmodell.

 • Utreda vad som behöver göras för att utveckla verksamhet och produkter för att uppnå högre energieffektivisering.

 • Arbeta med insatser som adresserar ojämn könsfördelning på företaget och hantering av jämställdhetsutmaningar.

 • Säkerställa hållbara leverantörskedjor (så att de fungerar, men även att de tar hänsyn till social- och miljömässig hållbarhet).

 • Miljö- och hållbarhetscertifiering av företaget, till exempel genom ISO 14001 eller ISO 26000:2020.

Insatser inom digitalisering och innovation:

 • Automation och robotisering.
 • Utveckla företagets affärssystem för att inkludera fler dimensioner.
 • Digitalisering av system som stöder administration eller produktion.
 • Identifiera nya (innovativa där det är påkallat) affärsmodeller, till exempel genom att skapa nya tjänster med hjälp av befintliga datamängder.
 • Öka kunskap kring innovation & FoU, hitta forskningssamarbete för utveckling av befintliga affärsmodeller.
 • Ta fram en strategi för företagets digitalisering.
 • Utreda juridiska frågor kring digitala tjänster och produkter.
 • Utveckla verksamheten med hjälp av AI, VR eller AR.

Insatser inom internationalisering:

 • Förbereda en internationalisering (t.ex. utredning om klimatpåverkan eller marknadsundersökning inför en ny exportsatsning).
 • Utreda frågor kopplade till Brexit.
 • Säkerställa hållbara leverantörskedjor (så att de fungerar, men även att de tar hänsyn till social- och miljömässig hållbarhet).
 • Utreda juridiska frågor kopplat till en tänkt internationalisering.

Almis erbjudande

 

Tillsammans med Almis erfarna rådgivare får du möjlighet att utvärdera din idé och tilltänkta satsning. Du får en grundlig genomgång av företagets verksamhet, ekonomi och hur insatsen kan bidra till en hållbar omställning. 

 

Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar, är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i verksamheten. Diskussioner kring hållbarhet blir därför en naturlig del under rådgivningen. Du kommer även bli coachad
under och efter ansökningsprocessen. 

Ansökningsprocessen 

 

 • Fyll i intresseanmälan via formuläret längst ned på sidan så kontaktar vi dig inom kort och berättar mer.
 • Inbokning av möte med en av Almis rådgivare
 • Bedömningar och beslut sker löpande under perioden 1 september 2021 - maj 2023.

För mer information kontakta

Silvia Estadella

0470-70 74 06
silvia.estadella@almi.se

Vill ditt företag ha hjälp med en hållbar omställning?

Fyll i intresseanmälan nedan så hör någon av våra rådgivare av sig inom kort. 

Fokusområden

Omställningscheckarna fokuserar på följande fokusområden: 

 

 • Hållbar omställning
 • Digitalisering & innovation
 • Internationalisering

Omställningscheckarna finansieras av React-EU – en insats inom EUs regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

Intresseanmälan - jag vill veta mer om omställningscheckarna!

Fyll i din intresseanmälan via formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer. Om du har problem med att fylla i eller skicka in intresseanmälan ber vi dig öppna sidan i en ny webbläsare och testa igen på nytt. Om problemet kvarstår kontakta Silvia Estadella, se kontaktuppgifter ovan.
*
*
*
*
*
?