Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

FAQ Omställningscheckar

Fråga: Hur gör jag för att ansöka om omställningschecken?
Svar: Du börjar med att skicka in en intresseanmälan till Almi. Du får sedan kontakt med en rådgivare som bokar ett möte med dig. Tillsammans med rådgivaren går du igenom ditt företags verksamhet, ekonomi och vad det är ni vill göra för att ställa om – Digitalisering/ Innovation, Hållbar omställning eller Internationalisering. Efter detta kommer ni att presentera er plan för en bedömningsgrupp som ger er tummen upp eller ner. Den formella ansökan gör ni efter godkännande av bedömningsgruppen.

Fråga: När ska vi genomföra satsningen?
Svar: Efter ett positivt beslut om beviljad ansökan samt mottaget beslutsbrev, kan insatsen påbörjas. Insatsen kan pågå som längst 12 månader från att beslut tagits.

Fråga: Vad menas med att snedvrida lokal och regional konkurrens?
Svar: Omställningscheckarna riktar sig till små och medelstora företag med en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen. För att inte snedvrida konkurrensen bedöms alltid marknadssituationen. Tjänste- och serviceföretag med en för lokal marknad kan inte få stöd om det finns andra etablerade företag som kan skadas. Ju större stöd desto högre krav på konkurrensaspekten.

Fråga: När kan vi sätta i gång med vår satsning som vi sökt pengar för?
Svar: Ni får tidigast påbörja arbetet efter beslut är taget och meddelats.

Fråga: Vi tillhör en koncern, vad gäller då?
Svar: Om du som SMF tillhör en koncern är maxtaket för antal anställda i koncernen 100 personer och omsättningen i koncernen får inte överstiga 100 miljoner.

Fråga: Vårt bolag omsätter inte 1 miljon kr, men vi är i en koncern där vi tillsammans omsätter mer. Kan vårt bolag söka?
Svar: Det företag som ansöker om checken måste omsätta minst 1 miljon, även om man ingår i en koncern. Insatsen måste också utföras i det bolag som ansöker om checken.

Fråga: Vad är det för skillnad på omställningschecken och utvecklingschecken?

Svar: Omställningschecken finansieras av en EU-fond och beviljas under en begränsad tid. Utvecklingschecken är ett regionalt företagsstöd är årligt återkommande. Vidare är det vissa formalia som skiljer stöden åt, såsom antal anställda, omsättning och medfinansieringsgrad.

Fick du inte svar på din fråga? 

Kontakta Silvia eller Christoffer

 

Silvia Estadella, rådgivare på Almi Kronoberg

0470-70 74 06

silvia.estadella@almi.se

 

Christoffer Jansson, regional utvecklingssamordnare på Region Kronoberg

0470- 58 69 19

christoffer.jansson@kronoberg.se