Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Använd digital teknik för att utveckla dina affärer!

Strategigrupp - digitalisering

Ta chansen och anmäl ditt intresse för att delta i Almis vd-grupp med inriktning digitalisering. I kombination med individuell rådgivning kommer åtta bolag tillsammans hjälpas åt att hitta lösningar på olika utmaningar inom digitalisering samt lära av varandra inför olika vägval. Gruppen vägleds av en Almi-rådgivare samt experter som lyfts in vid behov.

 

Digitalisering har blivit ett samlingsnamn för en mängd olika processer och användningsområden, men egentligen handlar det helt enkelt om att använda digital teknik för att utveckla sin affär. Det kan handla om affärsmodell, interna processer, produktion, kundrelationer eller marknads- och försäljningsarbete.

 

Det som kan vara svårt är att veta vad just du kan och bör digitalisera, var du ska börja och hur du sätter upp din digitala strategi. Almis strategigrupp ger dig en unik möjlighet att enskilt och i grupp sätta ditt företags digitala strategi.

 

Omfattning:

  • Mål och vägval 2 träffar (enskild rådgivning)
  • VD-grupp 3 träffar (gemensamt utbyte med andra företag och expert på plats)
  • Din affär 1 träff (hur ser företagets ekonomi ut)

Kontakt

Idris Danishmand

021-10 78 08

idris.danishmand@almi.se