Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

CFOrum

Nätverket är ett samarbete mellan Almi och Grant Thornton och vänder sig till dig som har rollen som CFO, ekonomiansvarig eller motsvarande.

Syftet med träffarna är att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella problemställningar samt bygga ett nätverk med nya kontakter i samma roll. Träffarna ska också ge idéer och inspiration till utveckling och förbättringar i den egna verksamheten

Mynt på ett bord

Initiativet kommer från två regionala företag, Gaia och Indentive (Maria Linghei-mer och Ulrika Andersson). De saknade ett forum för Ekonomichefer/CFO för att kunna diskutera rollens utmaningar i dynamiska företag som är på sin tillväxtresa.


CFO och ekonomiansvariga är ofta ensamma i sin roll och där kan nätverket vara en lösning på de svårigheter och utmaningar som finns kopplat till ekonomi.

 

Exempel på teman framåt


• Digitalisering i redovisningsbranschen
• Ekonomisk presentationsteknik, vad vill vi visa i resp. forum.
• Hur kan rollen CFO komma att förändras
• Finansiera tillväxt
• Hantering av rörelsekapital/likviditet
• Gemensam styrning i hela företaget
• Effektivt samarbete med revisor, bokslut, framåtriktat arbete
• CEOs förväntningar på samarbetet med CFO

 

Kontakt hos Grant Thornton: Erkki Saramaa, erkki.saramaa@se.gt.com

 

Nätverket är en del av Smart Tillväxt som är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projekten finansieras av Almi, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.

FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN:

Martina Paläng

martina.palang@almi.se

Anmälan>>

TRÄFFARNA


Börjar med en uppstartsträff den
11/9 2019 klockan 9.00-12.00 på Almi i Linköping.

 

Sedan fyra efterföljande träffar.
• Träff 1 2019-11-27
Grant Thornton, Nkpg


• Träff 2 2020-02-26
Almi i Lkpg


• Träff 3 2020-05-13
Grant Thornton, Nkpg


• Träff 4 2020-09-09
Grant Thornton, Lkpg


Träffarna börjar med frukost 08.30 och avslutas med lunch 13.00.
Pris: 7000 kr + moms /företag
Uppstartsträffen är gratis

Grantlogga
Region östergötland
EUlogga