Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Utveckla ditt företag på bredd och djup

Bro800

I Almis samarbete med Linköpings universitet kommer vi under våren starta intressanta chefsprogram. Unikt i detta samarbete är att företag och forskare/lärare möts och skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte. Som företagare får du en unik möjlighet att ta del av den senaste forskningen samtidigt som du diskuterar erfarenheter och utmaningar med andra företagare.

Du får insyn i hur du kan samverka med studenter som genom sitt driv och nyfikenhet kan bidra med nya infallsvinklar.

 

Programmen är för dig som är ledare i ett företag med 5-50 anställda, alla branscher. Varje grupp tar max 8 företag och allt sker under sekretess.

Attraktiv arbetsgivare – har ni det som krävs?
Start februari 2023

Har ni det som krävs för att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens i framtiden?
Att hitta och behålla rätt kompetens i företaget ses som en av de stora utmaningarna framåt, ett tillväxthinder för många och en viktig framgångsfaktor för de som lyckas.

 

Ett chefsprogram för dig som är ledare i ett företag med 5-50 anställda, alla branscher.

 

Här kan du läsa mer om innehållet i Attraktiv arbetsgivare - har ni det som krävs?

Skapa affärsnytta med digitalisering 

Start februari 2023

Vad innebär digitalisering och digitala affärsmodeller? Hur påverkar de ditt företag? Hur skapar de möjligheter för din affär?

 

Som deltagare får du kunskap om förutsättningar och metoder för att utmana och utveckla företagets befintliga affärsmodeller.

Genom programmet får du en grundläggande förståelse för och insikt i  digitaliseringstrenderna samt hur de skapar möjligheter för ditt företag och din affär. Du får ett bra underlag kring vägval för att ta beslut om din fortsatta digitaliseringsstrategi.

 

Här kan du träffa forskarna som medverkar.

 

Här kan du läsa mer om innehållet i Skapa affärsnytta med digitalisering

Programmet är en del av Kunskapsbron, som är ett samverkans och utvecklingsprojekt mellan Almi Företagspartner i Östergötland och Linköpings universitet. Projektet balanserar företagens behov av utveckling med universitetets behov av forskning, lärande och samverkan. Resultatet blir en ömsesidig nytta som stärker Linköpings Universitets koppling till det lokala näringslivet och medverkar till tillväxt hos regionens företag. Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.

Här visas filmer från våra program

Målgrupp
Etablerade företag i alla branscher, med 5-30 anställda.

 

Antal deltagare
7-8 företag i tillväxtfas
2 deltagare per företag ingår

 

Programmets längd
3-4 månader


Deltagaravgift

Värdeanalys - kostnadsfri

 

3 gruppträffar + 3 coachingtillfällen, 7.000 kr exkl moms

 

Eventuella måltider ingår i kostnaden

Kickoff ingår i kostnaden

 

Resterande finansiering kommer från Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond

För mer information, kontakta:
Helene Nord

helene.nord@almi.se

013-200 728

Liu logga
Region Östergötlands logga
EU flagga med text till höger