Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Utveckla ditt företag på bredd och djup

Bro800 - öppnas i nytt fönster

Programmen är en unik satsning där du får dra nytta av de fina möjligheter som både Almi och Linköpings universitet erbjuder. Genom att delta i en Vd-grupp under ledning av Almi och forskare/lärare från LiU får du ta del av kunskap som vilar på vetenskaplig grund och där du får hjälp att hitta egna lösningar på problem som utvecklar verksamheten. Du får insyn i hur du kan samverka med studenter som genom sitt driv och nyfikenhet kan bidra med nya infallsvinklar. Programmet erbjuder ett starkt och engagerat team.

 

Upplägget omfattar

  • En värdeanalys som beskriver företagets nuvarande styrkor och utmaningar för utveckling och tillväxt
  • Vd-grupp i våra utvecklings-och fördjupningsprogram.
    Du träffar andra företagare där ni lär av varandra och diskuterar företagande. Forskare och lärare från Linköpings universitet står för innehållet i träffarna. Du kommer ta del av kunskaper inom olika ämnen som är relevanta för ditt företag och arbeta i gruppen med olika utmaningar.

  • Individuell rådgivning med coach från Almi för fortsatt förändringsarbete av ditt företag

 

Under 2021 planerar vi fördjupningsprogram inom
• Produktionseffektiviseing (se nedan)
• Cirkulär affärsmodell
• Återtillverkning
• Innovation och entreprenörskap.

 

 

Under våren startar två program

 

Fördjupningsprogram inom produktionseffektivisering - start i mars
Företag som går med i detta program får lära sig hur de kan planera och styra produktionen med bästa resursutnyttjande, vilket skapar både bättre effektivitet och ekonomi i verksamheten. De får ta del av olika tekniker och metoder för att få produktionen att fungera bättre. Fokus ligger på förbättringsarbete, t ex 5 S, effektivitetsbaserad ledning (MRPII) och Leanbaserad ledning.

 

Läs mer här>>

 

Fullbokat! Nytt program startar till hösten.
Utvecklingsprogram med fördjupning inom ledarskap – start i april 
Passar företag med 15-249 anställda, alla branscher. Under fyra gruppträffar fokuseras det på varumärkesledning för att stärka sin position på marknaden, innovation med fokus på affärsmodell, digitalisering och hållbart företagande. Därefter tre fördjupningsträffar med fokus på ledarskap.

 

Läs mer här>>

 

 

Vi uppdaterar hemsidan när vi har nya aktuella program klara.

Målgrupp
Etablerade företag i alla branscher, med 0-249 anställda.
Vi sätter samman grupper med liknande storlek

 

Antal deltagare
6-7 företag i tillväxtfas
2 deltagare per företag ingår

 

Programmets längd
10-11 månader

Start under Q1 2021


Deltagaravgift

Värdeanalys - kostadsfri

Utvecklings och fördjupningsprogram inkl 6 coachingtillfällen, 13.000 kr exkl moms

 

Fördjupninsprogram inkl 3 coachingtillfällen, 7.000 kr exkl moms

 

Eventuella måltider ingår i kostnaden

Kickoff och kickout ingår i kostnaden

 

Resterande finansiering kommer från Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond

För mer information, kontakta:
Helene Nord

helene.nord@almi.se

013-200 728

Liu logga - öppnas i nytt fönster
Region Östergötlands logga - öppnas i nytt fönster
EU flagga med text till höger - öppnas i nytt fönster

Programmet är en del av Kunskapsbron, som är ett samverkans och utvecklingsprojekt mellan Almi Företagspartner i Östergötland och Linköpings universitet. Projektet balanserar företagens behov av utveckling med universitetets behov av forskning, lärande och samverkan. Resultatet blir en ömsesidig nytta som stärker Linköpings Universitets koppling till det lokala näringslivet och medverkar till tillväxt hos regionens företag. Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.