Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Utveckla ditt företag på bredd och djup

Bro800

Programmen är en unik satsning där du får dra nytta av de fina möjligheter som både Almi och Linköpings universitet erbjuder. Genom att delta i en Vd-grupp under ledning av Almi och forskare/lärare från LiU får du ta del av kunskap som vilar på vetenskaplig grund och där du får hjälp att hitta egna lösningar på problem som utvecklar verksamheten. Du får insyn i hur du kan samverka med studenter som genom sitt driv och nyfikenhet kan bidra med nya infallsvinklar. Programmet erbjuder ett starkt och engagerat team.

 

Upplägget omfattar

  • En värdeanalys som beskriver företagets nuvarande styrkor och utmaningar för utveckling och tillväxt
  • Vd-grupp i våra utvecklings-och fördjupningsprogram.
    Du träffar andra företagare där ni lär av varandra och diskuterar företagande. Forskare och lärare från Linköpings universitet står för innehållet i träffarna. Du kommer ta del av kunskaper inom olika ämnen som är relevanta för ditt företag och arbeta i gruppen med olika utmaningar.

  • Individuell rådgivning med coach från Almi för fortsatt förändringsarbete av ditt företag.

 

Under hösten startar två program

 

Fördjupningsprogram inom återtillverkning – start i september 2021


Under programmet för du lära dig hur du kan öka konkurrenskraften genom att hitta en hållbar och effektiv lösning för din verksamhet genom återtillverkning. Återtillverkning innebär att man genom en industriell process förbereder använda produkter/komponenter för ytterligare en till användningsfas. De typiska processtegen inom återtillverkning är: kvalitetskontroll för inkomna använda produkter, rengöring, demontering, reparation och byte av komponenter, montering samt testning. Du får testa er potential och räkna på ekonomisk, social och miljömässiga fördelar med att börja med återtillverkning. Programmet passar både företag som redan nu har en återtillverkningsprocess samt de som är intresserade av att utvärdera möjligheterna med detta.

 

Läs mer här>>

 

Fördjupningsprogram inom cirkulär- och hållbar affärsmodell – start i september 2021 (kort uppstartsträff 2 juni)


Under programmet får du lära dig mer om utmaningar och möjligheter inom cirkulär ekonomi och hur du kan stärka dina egna affärer samtidigt som du bidrar till att lösa några av samhällets hållbarhetsutmaningar. Exempel på områden som kommer behandlas är ökat inslag av service vid försäljning av produkter, design och produktutveckling för att möjliggöra längre livslängd, ökad reparerbarhet, återbruk eller återvinningsbarhet, tjänsteutveckling, nya modeller för prissättning, utvärdering av miljö- och kostnadsbesparingar, strategiutveckling och marknadspositionering. Programmet passar etablerade företag i tillväxtfas med minst fem anställda.

 

Läs mer här>>

 

 

Vi uppdaterar hemsidan när vi har fler aktuella program klara.

Målgrupp
Etablerade företag i alla branscher, med 0-249 anställda.
Vi sätter samman grupper med liknande storlek

 

Antal deltagare
6-7 företag i tillväxtfas
2 deltagare per företag ingår

 

Programmets längd
10-11 månader


Deltagaravgift

Värdeanalys - kostadsfri

Utvecklings och fördjupningsprogram inkl 6 coachingtillfällen, 13.000 kr exkl moms

 

Fördjupninsprogram inkl 3 coachingtillfällen, 7.000 kr exkl moms

 

Eventuella måltider ingår i kostnaden

Kickoff och kickout ingår i kostnaden

 

Resterande finansiering kommer från Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond

För mer information, kontakta:
Helene Nord

helene.nord@almi.se

013-200 728

Liu logga
Region Östergötlands logga
EU flagga med text till höger

Programmet är en del av Kunskapsbron, som är ett samverkans och utvecklingsprojekt mellan Almi Företagspartner i Östergötland och Linköpings universitet. Projektet balanserar företagens behov av utveckling med universitetets behov av forskning, lärande och samverkan. Resultatet blir en ömsesidig nytta som stärker Linköpings Universitets koppling till det lokala näringslivet och medverkar till tillväxt hos regionens företag. Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.