Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Digital Scorecard

Bygg en digital strategi i marknadsföring och försäljning

Nyhet! Från digital strategi till praktisk tillämpning!

Under projektet Digital Scorecard har vi träffat över 800 företag under våra populära seminarier som handlar om hur du jobbar med din Digitala Strategi inom sälj och marknadsföring.

Men hur ska man göra för att omsätta strategin i praktiken och faktiskt skörda frukterna av planeringsarbetet?

 

Det är fokus i våra kommande seminarier. Vi har tagit fram ett helt nytt seminarium som handlar om hur du går från digital strategi till implementering av ditt digitala arbete.


Vi kommer att prata om:

• Digital Strategy for Business Growth
• Your Business Design
• Buying Digital Services
• Your TechStack

 

och hur du sedan går över till implementering i form av:

• Content Planning
• Getting Engagement
• Getting Traffic
• Next steps / Q & A

Datum och tid: 6 & 27 april, 14.00-16.00
Webinariet är kostnadsfritt

 

Anmäl dig nedan!

Projektet Digital Scorecard syftar till att fler små till medelstora företag ska kunna öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att arbeta mer strategiskt med sina digitala sälj och marknadsföringsprocesser.

 

Projektet erbjuder coachning med Almi-rådgivare, samt webinarier, seminarier och workshops tillsammans med experter inom området. Dessutom har du möjlighet att utföra en nulägesanalys om hur er verksamhet arbetar med digital försäljning och marknadsföring och vad som bör prioriteras och implementeras.

 

Detta projektet finansieras av Tillväxtverket och Business Region Skåne och är helt kostnadsfritt för skånska företag att delta i.

 

Som en första start, kan du utföra en kort analys av era digitala aktiviteter. Klicka på playknappen nedan för att börja!

Här hittar du anmälan till våra kostnadsfria workshops. Nästa tillfälle är 27 april

 

 
Anmäl dig till workshop

Vilka är Tillväxtverket?

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet som har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram.

- öppnas i nytt fönster

Vilka är Business Region Skåne?

Business Region Skåne är en marknads- och utvecklingskoncern med fyra dotterbolag som ägs till 85 procent av Region Skåne och 15 procent av Kommunförbundet Skåne.

- öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

 

Kontakta tina.karlsson@almi.se