Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Fokus på utrikes födda kvinnor

Equal Business Growth

Ett skräddarsytt program som löper över 2020-21 och rymmer ett större antal insatser, så som affärsutveckling, strategiworkshops, vd-grupp, individuell rådgivning, seminarier och nätverksträffar. Allt anpassat efter företagets behov. Programmet är kostnadsfritt för dem som antas och vänder sig till dig som är utrikes född, kvinna och driver företag i Skåne. 

Vem kan delta?

  • Företag som drivs av utrikes födda kvinnor
  • Företaget ska ha minst två anställda
  • Företaget ska ha en vilja att växa och utvecklas

Är det du? Välkommen med din intresseanmälan! 

 

Därefter kontaktar vi dig för kartläggning av dina behov. 

Programstart hösten 2020

Vill du veta mer om Equal Business Growth? Kontakta någon av våra rådgivare

Fakta om Equal Business Growth

Studier visar att företag som drivs av utrikes födda kvinnor har en stor vilja att växa och i hög grad anställer fler. Samtidigt vet vi, att dessa företag inte får del av det offentligfinansierade stödsystemet i samma utsträckning som andra företag.

 

Under 2020-2021 driver Almi projektet Equal Business Growth, med uppdraget att genomföra extraordinära insatser för att den här målgruppen ska växla upp sina verksamheter. Satsningen är en del av regeringsuppdraget "Att främja utrikes födda kvinnors företagande" och finansieras av Tillväxtverket, Region Skåne och Almi Skåne.