Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Smart Tillväxt

Grönväxt genom betong

Almi-bolagen i Östergötland, Mälardalen, Sörmland och Uppsala har gemensamt beviljats projektmedel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Projektet löper under perioden 2018-01-01 – 2023-04-30

Projektets namn är Smart Tillväxt och ska bidra till att företag i ÖMS regionen (Östra Mellan Sverige) utvecklar innovativa, hållbara affärsmodeller för att bli mer konkurrenskraftiga på en svensk och internationell marknad.

 

Enligt Tillväxtverkets undersökning, Företagens Villkor och Verklighet 2017, vill ca 70% av företagen växa. Undersökningen pekar på några utmaningar för att nå tillväxt. Viktigaste faktorerna är nya försäljningskanaler, nya varor/tjänster, ökad marknadsföring och intern kompetensutveckling.

 

Samtidigt ser företagen en del hinder för tillväxt så som tillgång på arbetskraft, lagar/regler, samt egen tid för strategiska frågor. Andra frågor är resursbrist för att orka växa internationellt, miljöarbetet blir viktigare ju större företaget är och digitalisering som är nödvändigt för att vara konkurrenskraftig.

 

Projektets målsättning är informera 4000 företag i ÖMS regionen om projektet och att minst 700 av dessa kommer få konkret stöd i tillväxtutmaningar.

För mer information kontakta:

 

Anton Manhem, projektledare anton.manhem@almi.se

 

Thomas Orrung, chef Sörmland thomas.orrung@almi.se

Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen

EU loggan

Läs här om hur Conny på LivableOrb har fått hjälp av Almi och Smart Tillväxt.