Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

LIFT lyfter både dig och företaget

Vissa saker förenar de flesta småföretagare: den ständiga upplevelsen av bristen på tid och känslan av att vara ensam i de flesta besluten. Samtidigt finns det en enorm potential i många småföretag. Vi tror att ditt företag är ett sådant. För dig som ledare och för ditt företag har vi utvecklat programmet LIFT, som ägnar uppmärksamhet både åt vad du gör och hur du gör det. LIFT ökar möjligheterna för både dig och företaget att fortsätta växa. Och du får mer tid över- för dig själv och för de strategiska framtidsfrågorna. Slutmålet med LIFT är att skapa en plan för din egen och ditt företags utveckling, baserad på ett bättre underlag än du har möjlighet att skapa själv.

 

För bra företag - som vill bli ännu bättre

LIFT är utvecklat för tillväxtföretag. För bra företag, med en uttalad vilja och förutsättningar att utvecklas och växa. Sådana företag finns i alla branscher. Det ställs allt högre krav på dig som företagsledare. I den allt mer konkurrensutsatta affärsvärlden är det företag som satsar offensivt som förändras och utvecklas och därmed växer. Men tillväxt kräver kunskap. Det ger LIFT.

 

Vad är det unika med LIFT?

LIFT tar ett helhetsperspektiv på företagsledning och affärsutveckling, där ledarens sätt att se och förhålla sig till omvärlden, nya möjligheter och medarbetare är viktigt. Programmet behandlar centrala områden för affärsutveckling såsom omvärldsbevakning, strategiarbete, förändringsarbete, finansiering, ekonomistyrning och internationalisering. På tvärs genom hela programmet går även tre centrala teman: tillväxtens villkor, ledarskap och informationsteknikens möjligheter. Det som är nytt och unikt med programmet är fokuseringen på tillväxtens villkor och genomförandet där IT är ett viktigt hjälpmedel för kommunikation, marknadsföring och informationssökning

Programmet omfattar totalt 12 dagar och bygger på sex träffar i seminarieform, där deltagarna emellan träffrana arbetar med olika uppgifter. 

 

Vill du ha mer information eller anmäla ditt intresse?

Kontakta

Thomas Berg

Rådgivare

054-14 93 61

070-814 93 61

thomas.berg@almi.se